Podle rubrik

Marienweiher: Tak příští rok zase?

Pouť do Marienweiher - pohoštění v RothuTi praví následovníci chebských katolíků putujících po tři století každoročně do Marienweiher, neboli Mariánského rybníka, vyráželi z Chebu už v pátek. My další, ne tak zdatní, jsme jeli na pouť jako obvykle autobusem. Zorganizoval ji pro nás Klub křesťanských žen spolu se Spolkem Maria Loreto. Vyjížděli jsme v neděli v 10 hodin a kromě 15 míst, které byly určené pro zpáteční cestu pěších poutníků, byla všechna místa v autobuse obsazena; ti, co se včas nepřihlásili, museli zůstat doma.

Řidič autobusu KV sice cestu neznal, ale pomocí mapy, svého GPS a informací získaných na jednom parkovišti jsme dobře dojeli na naši první zastávku k prameni Ohře. Je to taková větší loužička, orámovaná kameny s názvy měst, kterými Ohře protéká nejprve na české a od Chebu na německé straně, a z ní odtéká malý potůček. Chvíli jsme postáli a pak pokračovali do Rothu, kde jsme se měli setkat s pěšími poutníky. Cestou jsme přejížděli most přes potůček trochu větší, před kterým byla tabule s nápisem EGER. Tak tohle je Ohře na začátku své cesty, v Chebu je z ní už pěkně široká řeka.

Roth je mezníkem, kde končí bývalé území evangelíků a začíná území katolíků. Katolická procestí musela až sem procházet v tichosti. Teprve zde mohli na cestě do Marienweiher začít zpívat své poutnické písně. My jsme tam přijeli moc brzy, tak jsme pokračovali dál do Marienweiher. Někteří šli na oběd do restaurace na náměstí, někteří pojedli z vlastních zásob, ale všichni jsme ve 13:45 už seděli v autobusu a jeli jsme zpátky do Roth. Tam jsme se setkali s našimi známými ze Spolku přátel Marienweiher a za chvíli dorazili naši stateční pěšáci. Na všechny čekalo starobylé uvítání s chlebem a pramenitou vodou. Na další cestu do Marienweiher už poutníky doprovázela dechová hudba. (My senioři jsme opět nasedli do autobusu). Vrcholným zakončením třídenní (pro nás jednodenní) pouti byla česko-německá mše svatá v barokní bazilice, pod oltářem marienweiherské Madony. Slavili ji místní pan farář, náš pan farář Hruška a Mons. Hautmann, chebský rodák.

Modlitby jsme pronášeli každý ve svém jazyku, hymnus Tebe, Bože, chválíme, byl také dvojjazyčný. A u oltáře byli kněží tří národností, Čech, Němec a Polák. Měli jsme z toho pěkný pocit a všichni jsme se měli rádi.

Večer jsme zakončili v jiné restauraci, kde jsme se s našimi německými přáteli velmi srdečně rozloučili. Na zpáteční cestě jsme už byli v autobusu všichni, pěší i nepěší. Po krásném slunečném a teplém dnu jsme přijeli do Chebu a začalo pršet.

Tak příští rok zase?

Alena Kovaříková

 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.