Podle rubrik

Lepší z dobroty zchudnout, než ze lhaní zblbnout

Bible. Překlad 21. století - titulní strana obálkyNa Zelený čtvrtek dostali čeští křesťané, ale i jejich sympatizující či hledající přátelé zajímavý velikonoční dárek – nový překlad bible. Zatímco překladatelé a vydavatelé onoho dárku nazvaného „Bible. Překlad 21. století“ (http://www.bible21.cz) pořádali po celé republice na více než 80 místech často velmi „hvězdně“ obsazená veřejná non-stop předčítání celé bible (na 11 místech) či jejích částí, katolíci tentýž den k tomuto překladu vydali velmi zvláštně opatrnické prohlášení (Stanovisko České biskupské konference k překladu "Bible. Překlad 21. století" z 9. 4.).
  • Prý vydaná bible neobsahuje celou katolickou bibli (chybí tzv. „deuterokanonické knihy“, což není u nekatolických vydání bible nic zvláštního, překlad se drží tzv. "užšího" či "hebrejského" kánonu a navíc přeložit tyto knihy mají překladatelé B 21 v plánu; podobně tomu bylo i u Českého ekumenického překladu).
  • Prý nemá vysvětlující úvody a poznámky (což ovšem není u nekatolického překladu nic neobvyklého).
  • Prý nejsou v úvodu kromě Bible kralické a Českého ekumenického překladu zmíněny další české překlady (ovšem skutečně pouze tyto dva překlady kompletní bible se v širší míře dostaly k běžnému čtenáři).
  • Prý překlad nerespektuje liturgickou terminologii (má např. místo „tradičního“ Maria jenom „obyčejný“ tvar Marie; ovšem toto rozlišení nedělají ani starší katoličtí překladatelé jako Sýkora či Col, kteří mají stále "Maria").
  • Prý jako celek „působí nevyrovnaně a rozkolísaně“ (ovšem již samotná bible je sbírkou mnoha knih a spisů, který i ve své předloze působí  jazykově velmi "rozkolísaně").
  • Prý překlad na některých místech není „přesný“ (to ovšem může záviset na snaze o "čtivost", která bude se snahou o "přesnost" vždy v určitém napětí; srov. přednášku Jiřího Hedánka o biblických překladech).
  • Prý pro uvádění na trh není v případě bible vhodné používat světské „reklamní kampaně, jimiž si slouží běžné obchodní organizace“ (ovšem Bible 21 neměla jedinou placenou reklamu a překlad se stal známým především díky "promoakci" nonstop čtení bible a novinové publicitě - kterou mu jistě udělalo i negativní stanovisko ČBK).
  • Prý je název překladu příliš vysoko mířící, protože jeden překlad přece nemůže vystačit pro celé 21. století (ovšem sami překladatelé tento název interpretují jako snahu o vyjádření, že jde o bibli pro dnešní dobu - nic víc a nic méně). 
  • Prý je katolickým křesťanům určen oficiální liturgický překlad, který bude mít výkladové poznámky (ten ovšem jako celek ještě vydán nebyl).
  • A k vydání se prý připravuje Česká Jeruzalémská bible (což je jistě důvod k radosti, o který se ovšem lze podělit i bez zbytečného shazování práce jiných křesťanů).

Ke zmatku v médiích a k dalšímu zbytečnému vyostření diskuse kolem Bible 21 přispěla i Česká tisková kancelář, která dne 13. 4. o Stanovisku ČBK vydala vlastní zprávu (ZDE), která očividně nečerpala ze stanoviska ČBK, ale z textu jakýchsi anonymních "katolických biblistů" (zveřejněného 10. 4. na stránkách Arcibiskupství pražského), který však byl pro stanovisko ČBK pouhým podkladem. Z tohoto podkladového textu se pak do médií  jakožto prohlášení biskupů dostala i taková nešťastná vyjádření (která ve stanovisku ČBK nenajdete nebo tam jsou v civilizovanější formě), jako že v Bibli 21 "křečovitá snaha o rým místy připomíná spíše úsměvné 'veršotepectví' než seriózní překlad" (iHNED.cz 13. 4.) nebo že označení Překlad 21. století "zřejmě není ničím víc než běžně nabubřelou reklamní upoutávkou" (Česká televize 13. 4.).

V této podivné směsi faktických poznámek a vyjádření subjektivních názorů ohledně nevhodnosti reklamní kampaně  (ke které sami překladatelé Bible 21 cítili potřebu se později vyjádřit ve svém Stanovisku ke stanovisku) se pak ztrácí podle mého nejdůležitější závěrečná věta celého vyjádření našich biskupů:

„Tím pochopitelně není řečeno, že je katolickým křesťanům čtení a studium jiných překladů zapovězeno, naopak každá kritická konfrontace různých znění s uznaným katolickým překladem jim může být k užitku a prohloubení biblických znalostí.“

Jiří Kolafa při nonstop čtení Bible 21 v ChebuA já bych dodal, že to, co mně osobně na Bibli pro 21. století nejvíc těší, je fakt, že ji najdete na regálech běžných knihkupectví, a dokonce i v supermarketech. Že její slova o letošních Velikonocích hlasy prostých lidí i školenými hlasy známých herců či jiných osobností veřejně zaznívala na více než 80 místech České republiky (včetně Plzně, kde si svůj úryvek přečetl i náš biskup František, a včetně Chebu, kde si jí kus přečetl i starosta; viz  naše Fotogalerie). Že její náklad 50 tisíc kusů byl během prvního týdne ze dvou třetin prodán či distribuován. Že se o bibli mluví v rozhlase a televizi a píše ve „světském“ tisku. Že vychází vstříc handicapovaným lidem a na internetu nabízí také netradiční možnosti studia, jako např. poslech celého textu Nového zákona, on-line verzi s vyhledáváním, celou bibli či její části ve formátu .pdf a tzv. "hybridní verzi bible".

A také to, že vydání nového – v mnohém ovšemže nedokonalého a nedotaženého – překladu jistě povzbudí i mnohé katolíky, aby se začali hlouběji zajímat o problematiku překládání bible, v červnu si koupili Český studijní překlad Křesťanské misijní společnosti, na podzim Českou Jeruzalémskou bibli z dominikánského Krystalu a doufejme, že v dohledné době i celý Český katolický překlad od Karmelitánů. A pak, budeme-li mít ještě po ruce starou dobrou Bibli kralickou, můžeme začít pořádně srovnávat a hodnotit a ptát se, pro jaké účely je který překlad vhodnější, jakou teologií je ten který překlad ovlivněn, případně kde je skutečně nějaká překladatelská chyba (a těch i v B 21 - jako v jinýc překladech - jistě pár bude, o tom nepochybují ani sami její překladatelé).

A přesně k tomu bych rád povzbudil hloubavější farníky. Osobně jsem přesvědčen, že „bé jednadvacítka“ je skvělou vstupní branou do biblického světa pro ty, kteří k němu chtějí poprvé „přičichnout“. A velký dík jejím tvůrcům, že se jim podařilo Boží slovo dostat mezi tak širokou veřejnost. Když ovšem touto „vstupní branou“ člověk projde, po čase mu to nedá a bude se zajímat i o další překladové možnosti či o různé výklady, které již do jednoho překladu zahrnout nelze. A právě tam přijdou na řadu další překlady, vysvětlující poznámky, komentáře či biblické hodiny. Je ovšem třeba počítat i s tím, že u někoho to může být právě naopak a že pro první seznámení se s biblí bude potřebovat něco velmi hutného, náročného, s podrobnými vysvětlivkami (viz např. ZDE a ZDE).

Bible kralická, Ekumentický překlad a VulgátaCo tedy poradit prakticky? Nakupujte a rozdávejte svým přátelům „bé jednadvacítky“ a sami se na hlubší rozhovory s nimi připravujte a svoji víru prohlubujte čtením i dalších biblických překladů a výkladů!

Pozn.: Pro vážné zájemce o studium problematiky biblických překladů doporučuji přednášku Jiřího Hedánka Několik soudobých překladů Bible do češtiny, kde kromě vysvětlení základních překladatelských zásad a principů také porovnává různé české překlady mezi sebou co se týče jejich "dynamičnosti" a "doslovnosti" - opravdu zajímavé čtení (ke stažení ZDE).

Na závěr bych rád pro ilustraci uvedl jen jeden příklad překladatelské problematiky za všechny. První verš 19. kapitoly knihy Přísloví v ekumenickém překladu zní: „Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.“ Bible 21 to radikálně modernizuje, ale zároveň také významově zatemňuje takto: „Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec.“

Pentateuch - první část Českého katolického překladuJe to jadrné, úderné, dnešní, zapamatovatelné. Ovšem co nám to říká nového? Proč je takováhle samozřejmost vlastně v bibli? Ani v hebrejštině tento text není příliš jasný. Podle některých výkladů je však onen „falešník“ hloupý právě kvůli tomu, že je „falešníkem“. Tedy asi tak, jak to přeložili kraličtí: „Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen.“

Pokud bychom pak chtěli být opravdu tvůrčí a chtěli zachovat jak tento obsahový rozměr, tak jistou jazykovou svižnost, co byste řekli třeba následujícímu pokusu? „Lepší z dobroty zchudnout, nežli ze lhaní zblbnout!“

Petr Hruška

PS: Tímto vyhlašuji soutěž o nejlepší překlad Přísloví 19,1 (originál a interlineární překlad do angličtiny zde) – návrhy prosím zasílejte SEM do uzávěrky červnového čísla Zpravodaje.

 

ČEP (1971): Český ekumenický překlad. Na svoji dobu solidní týmový překlad. SZ preferuje věrnost originálu, NZ je překládán mnohem volněji. Částečně již zastaralý. Možnost zakoupení ZDE.

B21 (2009): Bible. Překlad 21. století. Svůj původ má v evangelikálním proudu křesťanství, preferuje modernost před doslovností. Vhodný jako evangelizační pomůcka. Možnost zakoupení ZDE. K dispozici také hybridní multimediální verze Bible 21, on-line verze s vyhledáváním, poslech celého textu Nového zákona, bible či její části ve formátu .pdf.

ČSP (2009): Český studijní překlad. Překlad Křesťanské misijní společnosti; úmyslně hodně doslovný, a tudíž také kostrbatý, což ale u studijního překladu nevadí. Do 30. června 2009 možnost objednávky se slevou ZDE.

ČJB (2009): Česká Jeruzalémská bible. Převod z francouzštiny do hladké češtiny; cenné jsou výkladové poznámky dominikánské Jeruzalémské biblické školy. Ke studiu. Do 30. května 2009 možnost objednávky se slevou ZDE.

ČKP (????): Český katolický překlad. Zpřesňující revize starších katolických překladů doplněná nejnovějším výkladovým aparátem. Vhodný k četbě, studiu i předčítání.

 

Další překlady Bible či jinou biblickou literatury dostanete např. na ikarmel.cz.

Další odkazy na biblické prameny najdete ZDE, ČEP online ZDE, některé další překlady online ZDE.

 

Další stanoviska a články k Bibli 21:

 

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=7q59z_yWCB4 525 419]

 

 

Další média o Bibli 21

 

 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.