Jdu s hlavou vztyčenou...

V sobotu 27. 7. 2020, u příležitosti 70 let od justiční vraždy Milady Horákové, jsme se v pět ráno, kdy byla popravena, s deseti lidmi sešli ke slavení eucharistie na farní terase. Během bohoslužby jsme četli úryvky z dopisů, které Milada Horáková napsala svým blízkým z pankráckého vězení poslední dny před svou popravou. Nechme i zde zaznít některé z těchto úryvků (konkrétně z prvního dopisu psaného 24. 6. 1950 v 15:15 a z posledního dopisu psaného 27. 6. 1950 ve 2:30 ráno. Popravena byla téhož dne v 5:35. Ostatní ilustrační fotografie jsou z večerního happeningu v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.

(24. 6. 1950) Moji milovaní,

Číst dál...

Slovo života na prázdniny

„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.“ (Mt 12,50)

Matoušovo evangelium vypráví jednu příhodu z Ježíšova života, která se na první pohled nemusí zdát nijak důležitá: Jeho matka a příbuzní jdou do Kafarnaa, kde se Ježíš nachází se svými učedníky, aby hlásal všem Otcovu lásku. Rodina pravděpodobně vážila dlouhou cestu, aby se s ním mohla vidět, a chtějí s ním mluvit. Nevejdou na místo, kde Ježíš je, ale pošlou vzkaz: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“

Číst dál...

Velikonoce jinak

Jen kousek z „mých Velikonoc“. Byly neočekávané. Protože očekávání jsem měla mnoho. Od sebe, ostatních, Hospodina nevyjímaje. Čekaly mě padesáté narozeniny a zároveň 25 let ode dne, kdy jsem se sbalila, přestěhovala a vědomě přehodila ve svém životě výhybku na cestu, která vedla s Kristem a ke Kristu. Měla jsem své plány a neurčité chvění kolem žaludku, že něco bude jinak. Netušila jsem, jak koronavirus ztiší svět a rozdrobí ho na ostrůvky našich zemí, měst, rodin nebo samot, jak rozhodí naše samozřejmosti a rituály.

Číst dál...

Jak jde teď u nás život?

Na tohle téma se asi se svými přáteli bavíte často. Opatření proti šíření koronaviru změnila řadu věcí v i mém životě. V první řadě jsem přestala dojíždět do práce autobusem. Každoročně jezdím od jara do podzimu z Františkových Lázní do práce na kole, tak jsem prostě letos začala o něco dřív. Na ranní mrazíky pomohou dvoje rukavice a vycházející slunce a ptačí zpěv jsou mi odměnou za trochu té otužilosti. Na faře jsme zavedli řadu praktických kroků, které minimalizují společné setkávání jednotlivých členů farního týmu, a omezili jsme i kontakt s veřejností, ale jinak pracujeme dál pořád stejně.

Číst dál...

Milující Bůh online

„Milující Bůh se vtělil i do naší nemocné, bolestné a nejisté reality,“ říká P. Petr Hruška v rozhovoru s Janou Lazarovou pro Zpravodaj Plzeňské diecéze.

Jak jste prožíval karanténu a velikonoční svátky v době karantény?

Na neobvyklé prožití Velikonoc jsme se ve farnosti připravovali postupně už od postní doby, kdy omezení započala. Tehdy se ozval jeden z farníků, že přijede do farní kaple namontovat kameru, abychom mohli přenášet bohoslužby. Slovo dalo slovo, zásadně nám při instalaci přenosového zařízení pomohli i v této oblasti zkušenější přátelé od baptistů, a na 3. neděli postní jsme už byli online. Od začátku mi ale bylo jasné, že přenos našich bohoslužeb bude přístupný jen části našich farníků (odhadem tak polovině). Zároveň jsem hledal způsob, jak pomoci lidem, aby online přenosy chápali jako podporu jejich vlastního slavení dne Páně tam, kde jsou, a ne jako náhradu tohoto slavení.

Číst dál...

Biskup Tomáš: Nebojte se!

Již tradičně nám náš biskup Tomáš poslal svůj novoroční pastýřský list věnovaný mottu diecéze pro rok 2020, který se ve farnosti četl při bohoslužbách na Nový rok. Níže přinášíme jeho plné znění. V něm zmíněný obrázek s mottem vám bude k dispozici koncem ledna (zatím jej máte v černobílé podobě na titulní stránce tohoto čísla farního Zpravodaje a barevně uvnitř lednového diecézního Zpravodaje).

Číst dál...

Jonáš v bludném kruhu

Věra Nováková: Vězeň Jonáš II

Katolický koutek v Galerii výtvarných umění v Chebu

Moc zajímavou pozvánku do Galerie výtvarných umění v Chebu (www.gavu.cz) nám zaslal její ředitel Marcel Fišer a doplnil ji vlastní sondou do spirituality tří autorů, jejichž čtyři obrazy chebská Galerie získala v nedávné době. Galerie (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16) má otevřeno úterý až neděle od 10 do 17 hod.

Temná 50. léta drtivě zasáhla i oblast výtvarného umění. Na jedné straně byl oficiální socialistický realismus s jeho povinným optimismem, na straně druhé zákaz moderního umění, který si nic nezadal s tím nacistickým, čistky na vysokých školách, perzekuce a osobní tragédie. Přesto i v této těžké době vznikala mimořádná díla. Ve stálé expozici chebské galerie tohle období donedávna chybělo, zejména proto, že nebylo ve sbírkách dostatečně zastoupeno. V rámci současné celkové reinstalace se však nabízelo přeci jen mu jeden sál vyhradit, bylo však nutné některé příslušné práce dokoupit. Galerii se loni podařilo získat čtyři díla od mimořádné trojice výtvarníků Věry Novákové, Pavla Brázdy a Ivana Sobotky, kteří tehdy tvořili malou skupinu a jejichž tvorba se naprosto vymyká z toho, co tu v 50 letech vznikalo. V rámci expozice nyní představují malý koutek výrazně katolického ladění. Sobotka i Nováková byli totiž hluboce věřící, což odráží i jejich tvorba, a také Brázda zde má nádherný obraz s křesťanským námětem.

Číst dál...

Slovo života na leden

„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (srov. Sk 28,2)

Na středomořský ostrov Malta dorazilo po čtrnácti dnech na lodi dvě stě sedmdesát šest trosečníků. Jsou promočení, vyčerpaní a vyděšení; zažili bezmoc vůči přírodním silám, hrozila jim smrt. Mezi nimi je i vězeň cestující do Říma, aby se zde podrobil soudnímu procesu u císaře.

Tato událost není aktuální zpráva z novin, ale vyprávění apoštola Pavla, kterého vezli do Říma, kde měl korunovat svoje evangelizační poslání svědectvím skrze mučednictví.

Číst dál...

30 chvilek pro demokracii

Ve zkrácené verzi přinášíme podněty z poslední statisícové demonstrace na Letné 16. listopadu 2019. Jde o zdánlivé drobnosti, chvilky našeho času. Chvilky, které když se sečtou, mají sílu měnit atmosféru v naší zemi i demokracii k lepšímu.

Číst dál...

Medailonek pana Antona Harta a pozvánka

Anton Hart Maria LoretoNadační fond Historický Cheb ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky pořádá na podzim 2019 několik vzpomínkových akcí k připomenutí osobnosti   Ing. Antona Harta (narozen 12. června 1914, Nový Hrozňatov –  zemřel 15. září 2004, Waldsassen), který se zasloužil o obnovu poutního místa Maria Loreto a byl spoluzakladatelem nadačního fondu.

Nyní krátká citace ze slovníku:

Od r. 1990 se Ing Anton Hart cele věnoval pouze záchraně Lorety. Ve Waldsassenu založil Verein zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto in Altkinsberg, Egerland e. V., uvolnil pozemní stroje i několik zaměstnanců ze své firmy na odklizení metrové vrstvy zbořeného zdiva. Ing. Anton Hart sám také vydatně přispíval finančně a byl hybným motorem výstavby. Denně sledoval postup prací a odstraňoval překážky. Nikdy nepřipomenul, že ve svém rodišti musel zanechat veškerý majetek a odejít. „Narodil jsem se v Rakousko-Uhersku, žil jsem v Československu a teď v Německu, ale jsem Evropan", říkal často. Byl hluboce věřící katolík.

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.