Aktuality a novinky ze života farnosti

Synod biskupů a Lectio divina

Lectio divinaVe dnech 5. - 26. 10. 2008 probíhalo ve Vatikánu XII. řádné generální shromáždění Synody biskupů, na kterém Českou biskupskou konferenci zastupoval kardinál Miloslav Vlk. Dne 24.10.2008 synodní otcové schválili závěrečné poselství (v češtině ke stažení ZDE, krátký sumář najdete ZDE, delší souhrn pak ZDE).

Dále v článku citujeme oddíly, které jakoby promlouvaly přímo k naší farnosti: Biskupové ve svém poselství mluví  jak o "čtyřech ideálních sloupech" církve podle Sk 2,42, které budou hlavním tématem našich Farních dnů, tak o důležitosti a praxi Lectio divina, které se učíme prožívat v naší Škole modlitby.

Poselství synodních otců je rozčleněno do čtyř částí: První představuje "Hlas slova: Zjevení", druhá "Tvář slova: Ježíše Krista", třetí "Dům slova: církev" a čtvrtá "Cesty slova: misie - poslání".

Když otcové ve třetí části mluví o církvi, zmiňují se, že "Lukáš ve Skutcích apoštolů (2,42) načrtává její architekturu, založenou na čtyřech ideálních sloupech: 'Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách'," které pak postupně rozebírají. Podobně i my jsme na nedávném formačním dni jsme mluvili o "čtyřech studnách učednictví" (Písmu, společenství, modlitbě a službě), které pak ústí do slavení eucharistie (lámání chleba).

Když biskupové ve svém synodním poselství vykládají třetí sloup učednické církve, "setrvávání v modlitbách", v mistrnné zkratce shrnují podstatu Lectio divina:

"Tradice zavedla praxi Lectio divina, rozjímavé četby v Duchu Svatém, schopné otevřít věřícímu poklad Božího slova, ale také připravit setkání s Kristem, živým Božím Slovem.

  • Začíná se četbou (lectio) textu, který vyvolává otázku týkající se autentického poznání jeho skutečného obsahu: co říká biblický text ve své podstatě?

  • Následuje rozjímání (meditatio), v němž je otázkou: co říká biblický text nám?

  • Dospěje se tak k modlitbě (oratio), která předpokládá další otázku: co my říkáme Pánu jako odpověď na jeho slovo?

  • A uzavírá se kontemplací (contemplatio), během níž přijímáme jako Boží dar jeho vlastní pohled při posuzování skutečnosti a ptáme se sami sebe: jaké obrácení mysli, srdce a života žádá Pán od nás?"

V závěru poselství jsme pak pozváni k tichu, na kterém může každý den, ráno i večer, promlouvat Bůh:

"Vytvořme nyní ticho, abychom účinně vyslechli Pánovo slovo, a zachovejme ticho poté, co je vyslechneme, aby v nás nadále přebývalo, žilo a promlouvalo. Nechme ho zaznít na počátku našeho dne, aby první slovo měl Bůh, a nechme je, aby se v nás ozývalo večer, aby Bohu patřilo i slovo poslední."

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.