Aktuality a novinky ze života farnosti

Zprávy z Medžugorje a časopis Regina

Zprávy z MedžugorjePlzeňský biskup Tomáš Holub nás faráře v posledním diecézním oběžníku (ACEP 2020 02 č. 1) požádal, abychom zvážili, zda je vhodné ve farnostech doporučovat či distribuovat periodika Zprávy z Medžugorje a časopis Regina (obojí vydává Centrum Vérité dr. Mráčka). Upozrňuje na to, že v těchto periodikách jsou poslední dobou opět (viz např. poslední kontroverze z roku 2017 - vyjádření Fatimského apoštolátu a předsedy ČBK či další komentáře) publikovány "nevybíravé útoky (ať už skryté, či otevřené) vůči papeži Františkovi a jeho způsobu pastýřského vedení naší Matky Církve" a dělí se o svůj osobní názor, že "za takovéto situace není možné Zprávy z Medžugorje ani časopis Regina doporučovat našim věřícím či je za farnost odebírat a nabízet v kostele".

Požádal nás, abychom "klidně a s vytrvalostí vyjasňovali pastorační důrazy našeho papeže a zdůrazňovali jeho poctivé a evangeliem inspirované úsilí o obnovu církve", což ilustroval citací papežova "snu o misijní církvi" z jeho exhortace Evangelii gaudium (celé k dispozici ZDE): 

„Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit, aby se zvyklosti, styly, harmonogmy, slovník i všechny církevní struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa spíše než k sebeprezentaci. Obnova struktur, kterou vyžaduje na konverzi založená pastorace, může být chápána pouze v tomto smyslu: Počínat si tak, aby struktury byly více misijní, aby řádná pastorace ve všech svých instancích byla více expanzivní a otevřená. Je proto nutné, aby se 'vycházení' stalo trvalým postojem aktérů pastorace, a tak aby snadněji Ježíši odpovídali všichni, kterým nabízí své přátelství. Jak řekl Jan Pavel II. biskupům Oceánie, 'účelem každé obnovy v církvi musí být misie, aby sama neupadla do pasti jakési církevní sebezahleděnosti'." (EG 27)

Arcibiskup olomoucký, Jan Graubner, šel ještě o krok dál, když v olomouckém diecézním oběžníku (ACAO 2020 02) dne 21. 2. zveřejnil následující zákaz:

"Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medžugorje a Regina vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě církve a její nauce, zakazuji tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se týká i knih vydávaných a nabízených těmito časopisy." (Zdroj: Farní mušle, kde tento zákaz místní farář komentuje tím, že zákaz se netýká samotných - církví neuznaných - poselství z Medjugorje, která jsou dostupná ZDE)

Vzhledem k těmto skutečnostem si nepřeji, aby v naší farnosti byly tyto tiskoviny jakkoli hromadně distribuovány, a ty, kteří je budou případně i nadále soukromě odebírat prosím, aby si jejich četbu doplnili četbou autentických spisů papeže Františka a kriticky v jejich světle vyhodnotili důvěryhodnost článků o papeži a jeho úmyslech ve zmíněných periodikách. 

Děkuji za pochopení,

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

PS: Encykliky papeže Františka lze získat v nakladatelství Paulínky (některé i jako e-knihu zdarma), další papežovy texty či promluvy jsou dostupné např. na Vatican News.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.