Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Dne 1.1.2022 bude při bohoslužbách prezentováno nové diecézní motto: "A dali se na cestu"
 • 23.1.  Dne 23.1.2022 slavíme v celé církvi Neděli Božího slova. Na stránkách https://biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách.
únor
 • 26.2.  Dne 26.2.2022 se v Plzni v Liticích koná Presynodální diecézní shromáždění zástupců synodních skupinek z farností, vikariátů, charit, hnutí a dalších církevních organizací v diecézi
březen
 • 2.3.  Dne 2.3.2022 začíná Popeleční středou období postní přípravy na Velikonoce
duben
 • 17.4.  Dne 17.4.2022 se letos Slavnostní Zmrtvýchvstání Páně vyvrcholí Velikonoční třídenní (14. - 17. 4. 2022)
květen
 • 22.5.  V týdnu 22. - 29. května se koná Týden Laudato si' (podrobnosti na www.laudatosiweek.org).
 • 26.5.  Dne 26.5.2022 zve Klub křesťanských žen na celodenní pouť na Svatou horu (informace u paní Anny Kolkové nebo ve farní kanceláři)
 • 28.5.  Dne 28.5.2022 zve Spolek Maria Loreto na celodenní pouť do Staré Boleslavi (informace u paní Aleny Kovaříkové nebo ve farní kanceláři)
červen
 • 5.6.  Dne 5.6.2022 bude Slavností Seslání Ducha svatého ukončena doba velikonoční
 • 18.6.V sobotu 18.6.2022 se koná Poutní maraton
 • 19.6.  Dne 19.6.2022 přistoupí při mši svaté o Slavnosti Těla a Krve Páně slavené od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty některé děti z farnosti k prvnímu svatému přijímání.
 • 25.6.  Dne 25.6.2022 se v Plzni u sv. Martina koná diecézní setkání v rámci Světového setkání rodin s papežem Františkem
červenec
 • 24.7.  Dne 24.7.2022 se bude slavit Světový den prarodičů a starých lidí. Papež pro něj letos zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20).
září
 • 1.9.  Od 1. září do 4. října 2022 se v celé církvi slaví tzv. Doba stvoření (Season of Creation) s aktivitami připomínajícími důležitost ochrany stvoření (podrobnosti viz www.seasonofcreation.org).
 • 10.9.

  Dne 10.9.2022 se v Teplé koná tradiční diecézní pouť, tentokrát s mottem "A dali se na cestu"...

  Více informací zde: Diecézní pouť do kláštera Teplá 2022 (bip.cz)

 • 28.9.  Dne 28.9.2022 budeme ve farnosti slavit poutní Slavnost sv. Václava
říjen
 • 23.10.  Dne 23.10.2022 slavíme Misijní neděli a uskuteční se sbírka na misie organizovaná prostřednictvím Papežských misijních děl.
listopad
 • 17.11.  Dne 17.11.2022 budeme ve farnosti slavit poutní Slavnost sv. Alžběty
prosinec
 • 6.12.  Dne 6.12.2022 budeme ve farnosti slavit poutní Slavnost sv. Mikuláše