Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Dne 1.1.2022 bude při bohoslužbách prezentováno nové diecézní motto: "A dali se na cestu" (ŘkF Cheb)
 • 23.1.  Dne 23.1.2022 slavíme v celé církvi Neděli Božího slova. Na stránkách https://biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách. (ŘkF Cheb)
únor
 • 26.2.  Dne 26.2.2022 se v Plzni v Liticích koná Presynodální diecézní shromáždění zástupců synodních skupinek z farností, vikariátů, charit, hnutí a dalších církevních organizací v diecézi (ŘkF Cheb)
březen
 • 2.3.  Dne 2.3.2022 začíná Popeleční středou období postní přípravy na Velikonoce (ŘkF Cheb)
duben
 • 17.4.  Dne 17.4.2022 se letos Slavnostní Zmrtvýchvstání Páně vyvrcholí Velikonoční třídenní (14. - 17. 4. 2022) (ŘkF Cheb)
červen
 • 5.6.  Dne 5.6.2022 bude Slavností Seslání Ducha svatého ukončena doba velikonoční (ŘkF Cheb)
 • 10.6.  Dne 10.6.2022 se koná Noc kostelů (ŘkF Cheb)
 • 19.6.  Dne 19.6.2022 se koná Poutní maraton (ŘkF Cheb)
 • 25.6.  Dne 25.6.2022 se v Plzni u sv. Martina koná diecézní setkání v rámci Světového setkání rodin s papežem Františkem (ŘkF Cheb)
červenec
 • 24.7.  Dne 24.7.2022 se bude slavit Světový den prarodičů a starých lidí. Papež pro něj letos zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20). (ŘkF Cheb)
září
 • 10.9.  Dne 10.9.2022 se v Teplé koná tradiční diecézní pouť, tentokrát s mottem "A dali se na cestu"... (ŘkF Cheb)
 • 28.9.  Dne 28.9.2022 budeme ve farnosti slavit poutní Slavnost sv. Václava (ŘkF Cheb)
říjen
 • 23.10.  Dne 23.10.2022 slavíme Misijní neděli a uskuteční se sbírka na misie organizovaná prostřednictvím Papežských misijních děl. (ŘkF Cheb)
listopad
 • 17.11.  Dne 17.11.2022 budeme ve farnosti slavit poutní Slavnost sv. Alžběty (ŘkF Cheb)
prosinec
 • 6.12.  Dne 6.12.2022 budeme ve farnosti slavit poutní Slavnost sv. Mikuláše (ŘkF Cheb)