Doba stvoření 2023

Doba stvoření 2023

Datum a čas začátku

1.9.2023 01:00

Datum a čas konce

4.10.2023 23:55

Místo uskutečnění

Planeta Země

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Doba stvoření 2023

Chvála Kristu, srdečně Vás zdravím!

 

Doba stvoření, několik týdnů, během nichž máme příležitost věnovat větší pozornost tomu, že nás a svět, který můžeme společně se všemi ostatními tvory obývat, stvořil dobrý Bůh, aby se o dobro, jímž sám je, mohl s námi podělit. Je to čas, kdy můžeme děkovat za svět a všechny jeho obyvatele. Můžeme si také více všímat toho, jak jsou naši spolutvorové zneužíváni a vykořisťováni, a společně volat po nápravě. Můžeme si také všímat toho, jak společná starost o ohrožený svět posiluje ekumenická pouta mezi křesťany a přispívá k vytváření všelidské solidarity. Doba stvoření se slaví v mnoha křesťanských církvích v týdnech mezi 1. září a 4. říjnem zhruba od roku 2000, více o původu slavení se můžete dozvědět zde The Season of Creation Story | Season of Creation.

 

Každý rok předkládá Ekumenický řídící výbor Doby stvoření téma, které umožňuje křesťanům různých denominací po celém světě sjednotit se kolem určitého aspektu svého vztahu k stvořenému světu. Tématem roku 2023 je „Ať proudí spravedlnost a pokoj“, logem oslav je „Mohutná řeka“. Obojí odkazuje k verši z knihy proroka Amose: „Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok!“ (Am 5,24). Ekumenický Řídící výbor nás vyzývá, abychom naslouchali těm, kdo jsou nejvíc zasaženi klimatickou nespravedlností a ztrátou biodiverzity, propůjčovali jim svůj hlas a zasazovali se o klimatickou a ekologickou spravedlnost. Zve nás, abychom svými modlitbami a liturgiemi volali po spravedlnosti, nejen pro lidi, ale pro všechno stvoření, abychom se zodpovídali ze svých ekologických hříchů, měnili své postoje a svá jednání a budovali správné vztahy nejen s lidmi, ale se všemi Božími tvory, abychom tak svými životy ztělesňovali vzájemnou propojenost, partnerství mezi lidmi a vším ostatním, co žije na Zemi. Jednotlivé toky, jimiž se Boží pokoj a spravedlnost vlévá do stvoření – jednotlivci, rodiny, křesťanské denominace – se jako přítoky mohutné řeky mohou spojit ve větším hnutí za spravedlnost.

 

Jedním z autorů modliteb, které letos pro slavení Doby stvoření doporučuje její Ekumenický řídící výbor, je Rev. James Bhagwan, generální tajemník Pacifické rady církví, který se znepokojením sleduje, jaké duchovní trauma působí lidem v jeho části světa ztráta domovů způsobená klimatickou změnou vyvolanou chováním lidí v jiných částech světa. Více o jeho pohledu se můžete dočíst zde https://www.christiantelegraph.com/2019/12/19/rev-james-bhagwan-climate-induced-displacement-is-traumatizing-generations-of-people/, český překlad Průvodce slavením Doby stvoření, v němž je Rev. Bhagwan jedním z autorů, najdete v příloze-viz níže.

 

K osobní modlitbě v Době stvoření můžete využít hlavní společnou modlitbu pro letošní Dobu stvoření a také týdenní rozvrh ranních a odpoledních modliteb ze společné Modlitební knihy Hnutí Laudato si' v překladu Stanislava Smutného, obojí v příloze-viz níže.

 

Pokud jste ještě neviděli film The Letter (více informací o něm najdete na záložce Filmy | zitlaudatosi.cz), je pro to Doba stvoření ideální příležitostí. Různé jazykové verze včetně verze s kvalitními českými titulky najdete na Community Screening Files- Miscellaneous Languages – Disk Google. Film je možné zdarma veřejně promítat ve společenstvích, kde se nevybírá vstupné, po registraci na Screenings - The Letter (theletterfilm.org). Pokud se rozhodnete promítat, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět emailem nebo nasdílením pozvánky do skupiny Žít Laudato si' Česká republika | Facebook.

 

Během uplynulého léta jsme se setkali s některými z členů ekumenické sítě Společný domov, z.s., zprávu o setkání najdete v aktualitách na webu S ekumenickou sítí Společný domov | zitlaudatosi.cz. Při příležitosti tohoto setkání jsme do našeho týmu přivítali Evu Šnevajsovou z Olomouce a spolu s ní a s Veronikou Osičkovou z Velkých Bílovic jsme přijaly za své klíčové hodnoty Hnutí Laudato si', jejichž českou verzi najdete na záložce Hodnoty | zitlaudatosi.cz. Dál se společně modlíme a hledáme způsoby, jak tyto hodnoty ztělesňovat v našem kontextu. Pokud Vás zaujaly, můžete využít jejich verzi v příloze-viz níže.

 

Budete-li v sobotu 23. září odpoledne v Praze a budete mít chuť se s námi setkat, rádi vás přivítáme na ekumenickém setkání na farní zahradě při kostele svaté Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích, pozvánka na Oslava 2023 Praha-Kobylisy | zitlaudatosi.cz.

 

Děkuji, že spolu s námi žijete své povolání pečovat o všechny tvory.

Děkuji, že spolu s námi svěřujete tento bolavý svět a všechny jeho zranitelné obyvatele Tvůrci.

 

Za Žít Laudato si' Česká republika

Světla Hanke Jarošová, koordinátor  

 

Přílohy v českém jazyce:

Dokumenty ke stažení: