Chebské Velikonoce 2021

Chebské Velikonoce 2021

Datum a čas začátku

28.3.2021 10:00

Datum a čas konce

4.4.2021 23:59

Místo uskutečnění

ONLINE

Cena

Vstup zdarma

Organizátor

Petr Hruška

Telefon

608656557

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Chebské Velikonoce 2021

VELIKONOCE 2021: Znamení naděje pro všechny

Níže je vám k dispozici stručná verze podnětů ke slavení letošních Velikonoc v chebské farnosti. Pro použití tohoto stručného průvodce nemusíte mít nutně přístup k internetu (můžete si jí proto vytisknout a někomu věnovat), i když možnost online připojení je výhodou, protože tak můžete být více propojeni se svojí farností a s celou diecézí. Průběžně budeme odkazovat na nabídku bohoslužeb s biskupem Tomášem, které bude slavit v Plzni spolu se společenstvím několika rodin (bip.cz/velikonoce21). Alternativní odkazy pak povedou na TV Noe a ČT 2 či ČT 3. Ty jsou ale určeny především těm z farníků, kteří nemají možnost internetového připojení a nemohou tak využít této nabídky našeho biskupa k jednomu modlícímu se diecéznímu společenství během Velikonoc. Abychom však Velikonoce jen nesledovali v televizi, ale slavili je ve svém vlastním životě, budeme každý den pozváni k osobnímu zapojení se skrze konkrétní symbolická gesta. Na ta je pak dobré se vždy včas připravit. 

Svaté přijímání a svátost smíření nemocných: Pro ty, kteří jsou upoutáni na lůžko a nemohou vycházet, nabízíme možnost domluvit se na návštěvu faráře či některého z akolytů se svatým přijímáním, případně i se svátostí smíření, někdy během velikonočního Třídenní. Na čas návštěvy se včas domluvte s farářem (tel. 608 656 557) či s někým z akolytů.

Svatý týden a svátost smíření: Do Svatého týdne jsme vstoupili bohoslužbou Květné neděle. Možná jste byli propojeni s naší farností (online od 10:00), možná jste se spojili s bohoslužbou vedenou apoštolským nunciem (ČT 2 od 9:30). V každém případě nás zbývající tři dny do Velikonočního třídenní zvou k vděčnému ohlédnutí se zpět za celou postní dobou a (pokud jste se k tomu po celý půst z nějakých důvodů nedostali) ke slavení svátosti smíření, na kterou se můžete zkusit domluvit např. s vaším farářem (tel. 608 656 557). Pokud už nebude mít ve svém diáři pro vás do Velikonoc místo, nechejte toto slavení s důvěrou až na dobu velikonoční, protože je lépe ji slavit v klidu než s frontou ostatních za zády. Když se na ní připravíte již nyní a domluvíte se na termín po Velikonocích, můžete Velikonoce slavit s vděčností, že vám bylo vše již odpuštěno a toto odpuštění pak bude při pozdějším slavení svátosti smíření svátostně stvrzeno.   

 • Bohoslužba smíření: Ekologické obrácení a sedm kořenových hříchů
  • AUDIO bez hudby k poslechu ZDE (55 min.)
  • AUDIO s hudbou k přehrání ZDE (90 min.)
  • TEXT zpovědní zrcadlo ke stažení ZDE

Zelený čtvrtek: Památka poslední večeře (1. dubna) 

Příprava před bohoslužbou

Vyzdobte si doma stůl (svíce, ubrus, ikona...), připravte si lavor na mytí nohou (či rukou), džbán s vodou a ručníky, misálek, případně Bibli s nalistovanými čteními pro večerní bohoslužbu Zeleného čtvrtku, chléb

Bohoslužba na památku Večeře Páně

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 18:00 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín 18:00 TV Noe

Alternativa: Zelený čtvrtek z loňských Velikonoc (Chebské velikonoce 2020)

Zapojení během bohoslužby

Před bohoslužbou zapálíme včas na prostřeném stole svíce. Při Sláva na výsostech Bohu můžeme děkovat za celý uplynulý rok a chválit Boha pro jeho věrnost uprostřed těžkého času. Během čtení můžeme příslušné lekce číst sami z misálku či z Bible. Po kázání si můžeme navzájem s těmi, kteří s námi slaví tuto domácí bohoslužbu, umýt nohy. Při přípravě darů se můžeme zamyslet, na jaký účel a jak velkou částku chceme letos věnovat do „Postní almužny“, ze které jsou pak ve farnosti podporováni lidé, kteří se ocitnou v nouzi (na způsobu předání částky se pak domluvíme telefonicky s farní kanceláři).

Lámání chleba: Po skončení bohoslužby může navázat symbolické lámání chleba, o který se takto podělíme s těmi, kteří s námi slaví, a myslíme na ty, kteří s námi být nemohou. V některých rodinách je zvykem tento večer mít slavnostní večeři ve stylu židovské sederové večeře.

Bdění v Getsemanech: Po lámání chleba či po večeři si pak můžeme přečíst úryvek o Ježíšově odchodu do Getseman (Mk 14,26-39) a zůstat nějaký čas v tiché meditaci (např. v nějakém květinami vyzdobeném koutku našeho bytu, případně i někde venku na zahradě apod.). Tuto „getsemanskou hodinu“ si také můžeme naplánovat na nějaký čas během celé noci a zapojit se tak do „Diecézního bdění v Getsemanech“ (možnost zapsání se do od čtvrtku 19:30 do pátku 8:00 najdete na bip.cz/velikonoce21).

Sederová večeře: Pro rodinnou večeři je možné se dnešní den inspirovat židovským Sederem (tzv. „hod beránka“, nekvašený chléb, hořké byliny, čtení příběhu o vyvedení z Egypta, ležení u jídla atd.), pro což najdete konkrétní podněty např. na webu Komunity Blahoslavenství. Podklady k liturgii Hodu Beránka najdete ke stažení ZDE (vedoucí) a ZDE (účastníci). A možná se vám budou hodit i nějaké tipy pro zapojení dětí. Jiné prameny k témuž najdete ZDE (Křesťanská sederová hagada)

Hledání kvasu: U dětí je v souvislosti se sederovou večeří oblíbené hledání „kvasu“ v domě (schované kousky rohlíku či chleba) připomínající, že v židovských domácnostech je před Paschou třeba odstranit veškerý kvas (což lze spojit s potřebou velkého úklidu, do kterého tak můžete zapojit i menší děti! ;-).

Velký pátek: Památka umučení Páně (2. dubna)

Ranní chvály s hodinkou četby

Online podpora: Biskup Tomáš 8:00 bip.cz/velikonoce21

Alternativa: Velký pátek Ranní chvály z loňských Velikonoc (Chebské velikonoce 2020)

Pokud nemáme internet ani to neumíme s breviářem, můžeme se ve stejném čase modlit např. bolestný růženec

Den velkého postu: Na Velký pátek jsme zváni postit se od masa a najíst se jen střídmě (jen jednou během dne). 

Křížová cesta a domácí kříž: Během dne se můžeme vypravit na osobní či rodinnou křížovou cestu. Za tím účelem je vhodné si připravit nějaký větší kříž (třeba si jej společně vyrobit, nebo jen sundat ze stěny obýváku a nějak vyzdobit), který bychom při této křížové cestě mohli nést a se kterým pak budeme odpoledne či večer slavit velkopáteční obřady. Během křížové cesty se můžeme nechat doprovázet např. „Eucharistickou křížovou cestou“ z Meditační zahrady (bip.cz/velikonoce21). Křížovou cestu se samozřejmě můžeme modlit i doma, nebo si jí projít v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.

Alternativa: Velký pátek Křížová cesta z loňských Velikonoc (Chebské velikonoce 2020)

Smíření a svaté přijímání: V chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, který bude na Velký pátek otevřen od 9:00 do 18:00, vám bude po celou tuto dobu k dispozici farář ke slavení svátosti smíření, spolu s některým z akolytů, který vám bude moci podat svaté přijímání. Během dne si můžeme udělat čas také na vzájemné smíření v rodině - skrze oslovení druhých, prosbu za odpuštění toho, co v minulém roce nebylo v pořádku a vzájemné objetí s požehnáním.

Příprava před bohoslužbou

Již dříve připravený kříž zahalíme nějakou tmavší (např. fialovou) rouškou a položíme na stůl bez ubrusu, k němu dvě svíce a misálek či Bibli. Někde v domácnosti, nebo, máme-li tu možnost, na zahradě, připravíme místo připomínající nám Ježíšův hrob.

Velkopáteční obřady

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 15:00 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Cesta kříže 15:00 a Katedrála sv. Víta Praha 18:00 TV Noe

Alternativa: Velký pátek obřady z loňských Velikonoc (Chebské velikonoce 2020)

Zapojení během bohoslužby

Opět můžeme liturgická čtení číst z misálku, případně z Bible – především se můžeme vystřídat v četbě janovských pašijí (Jan 18,1 – 19,42). Při „velkých přímluvách“ po nově vložené 11. přímluvě (Za lidi stižené pandemií) můžeme vložit své vlastní, volně formulované přímluvy. Během odhalování kříže pak odhalíme i náš domácí kříž na stole a nějakým symbolickým způsobem na něj vložíme všechnu tíhu našeho života (můžeme před ním např. pokleknout, políbit jej, položit na něj svoji hlavu či ruce…).

Bdění u Božího hrobu: Po bohoslužbě velkopátečních obřadů si pak můžeme přečíst úryvek o uložení Ježíše do hrobu (Mk 15,40-45) a zůstat nějaký čas v tiché meditaci (např. v nějakém tomu přizpůsobeném koutku našeho bytu, případně i někde venku na zahradě v místě připomínajícím Ježíšův hrob). Toto „bdění u hrobu“ si také můžeme naplánovat na nějaký čas během celé noci a zítřejšího dne a zapojit se tak do „Diecézní modlitby u Božího hrobu“ (možnost zapsání se na konkrétní hodinu od pátku 16:30 do soboty 18:30 najdete na bip.cz/velikonoce21).

Křížová cesta z Náměstí sv. Petra s papežem Františkem 21:00 TV Noe

Bílá sobota: Den ticha (3. dubna)

Ranní chvály s hodinkou četby

Online podpora: Biskup Tomáš 8:00 bip.cz/velikonoce21

Alternativa: Bílá sobota Uložení Páně do hrobu z loňských Velikonoc (Chebské velikonoce 2020)

Pokud nemáme internet ani to neumíme s breviářem, můžeme ve stejném čase modlitebně vstoupit do tajemství Bílé soboty tím, že zůstanete 30 minut zcela v tichosti – zpočátku můžete vnímat svůj dech, své srdce, své nitro, Kristovo tělo ukládané do hrobu… a posléze vše necháte prostě plynout, případně si potichu budete říkat např. „Vše přijímám – vše dávám…“

Ticho Bílé soboty: Pokud je to pro naši situaci zvládnutelné, můžeme zkusit celý den strávit v mlčení (rodina s dětmi to může pojmout i hravě jako „bobříka mlčení“, případně soutěžit, kdo vydrží mlčet déle ;-).

Bdění u Božího hrobu: K prohloubení osobního spočinutí si můžeme udělat malou osobní či rodinnou výpravu na nějaké místo v přírodě, které trochu připomíná hrob (můžeme jej s dětmi či sami i mírně dotvořit) a zde chvilku setrvat v tiché modlitbě. Můžeme se také zapojit do „Diecézní modlitby u Božího hrobu“ (možnost zapsání se najdete na bip.cz/velikonoce21). Je samozřejmě také možné během Bílé soboty osobně navštívit náš chrám sv. Mikuláše a Alžběty, kde můžeme setrvat v tichu u symboliky Božího hrobu (když se nám to podaří zajistit, bude otevřeno od 9 do 18 hodin, ale zcela jistě od 12 do 16 hodin; pro upřesnění si raději zavolejte na 608 656 557).

Text k tajemství Bílé soboty: K prohloubení vašeho spočinutí v tichu Bílé soboty vám může pomoc text Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu (ke stažení v .pdf).

Alternativa: Bílá sobota Bdění u Božího hrobu (Chebské velikonoce 2020)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (3. – 4. dubna)

Slavnost Zmrtvýchvstání začíná již v sobotu večer (v noci ze soboty na neděli). Proto se tradičně (většinou) večer slaví tzv. „velikonoční vigilie“ (= velikonoční bdění) složená ze slavnosti světla, bohoslužby slova, obnovy křtu a slavení eucharistie.

Příprava před bohoslužbou

Pro každého člena domácnosti v sobotu odpoledne připravíme jeden malý „paškálek“ (malou svíci do ruky; můžeme použít i křestní svíčky, pokud je od křtu máte uschované) a jednu větší svíci připomínající nám velký „paškál“ (velikonoční svíci, kterou kněz žehná na začátku). Dále nádobku s vodou, ubrus, svíce a květiny na stůl, může být i zvonek či něco, na co se dá zvonit. Pro každého účastníka připravíme také nějaké bílé plátno (třeba i prostěradlo) jako křestní roucho (může být i nějaká bílá část oblečení) – zatím se do něj neoblékáme, budeme jej potřebovat při obnově křtu. Pokud plánujeme po vigilii hostinu agapé, včas také připravíme vše potřebné.

Velikonoční vigilie – sobota večer

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 20:30 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Bazilika Nanebevzetí P. M. Strahov 20:05 ČT 3

TV podpora: Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele 21:00 TV Noe

Alternativa: Vigilie Zmrtvýchvstání Páně z loňských Velikonoc(Chebské velikonoce 2020)

Zapojení během bohoslužby

Na začátku bohoslužby při „slavnosti světla“ necháme doma zhasnuto a od velké svíce si postupně rozsvítí všichni přítomní své malé „paškálky“. Můžeme je nechat hořet až do konce chvalozpěvu velikonoční svíce (exsultet). Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu můžeme na cokoli zvonit či cinkat. Při bohoslužbě slova můžeme opět sledovat či dokonce nahlas číst jednotlivá čtení z misálku či Bible. Během obnovy křtu si opět rozsvítíme své paškálky a po obnově křtu si na znamení křestního oblečení se v Krista zahalíme do bílého roucha, případně na sebe oblečeme nějakou novou bílou část oblečení.

Agapé – hostina lásky: Na slavení vigilie je vhodné navázat nějakým slavnostním jídlem vyjadřujícím pospolitost křesťanů se vzkříšeným Kristem i v jejich všedním životě a běžných vztazích.

Příprava před bohoslužbou

Ráno před mší si připravíme ošatku s pokrmy k požehnání, slavnostně prostřete na stůl, svíce, ubrus, květiny…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – nedělní mše

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 10:00 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Chrám sv. Jakuba Brno 9:30 ČT 2

TV podpora: Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele 10:00 TV Noe

Alternativa: Slavnost Zmrtvýchvstání z loňských Velikonoc (Chebské velikonoce 2020)

Zapojení během bohoslužby

Po přijímání vstoupíme ve chvíli ticha to osobního díkůvzdání, při kterém si připomeneme, jak se nás vzkříšený Pán dotknul během těchto Velikonoc či během celého našeho života. Na závěr mše svaté se připojíme k žehnání připravených pokrmů (viz níže), které pak částečně použijeme během slavnostního oběda, část z nich však můžeme darovat někomu, komu to udělá radost.  

Žehnání pokrmů: Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu může pronášet např. jeden z rodičů, úryvek z Písma může číst někdo další. Žehnání je vhodné se modlit na začátku slavnostního nedělního oběda u stolu.

Před žehnáním přečteme některý z těchto úryvků: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Může následovat spontánně tvořená modlitba díkůvzdání, která je pak zakončena takto:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás,
když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Sváteční oběd a cesta do Emauz: Na bohoslužbu může navázat slavnostní oběd. Odpoledne se můžeme s rodinou či sami opět vypravit do přírody a tuto odpolední výpravu tematizovat vyprávěním o putování učedníků do Emauz (Lk 24,13-36). Část této výpravy pak můžeme strávit tichou chůzí ve dvojici s otevřeností pro přítomnost vzkříšeného Krista jako toho „třetího“.

 

Další velikonoční inspirace

 • Velikonoce pro děti: deti.vira.cz (horní menu „Kalendář“, sekce „Velikonoce“)
 • Aktuální texty k bohoslužbám: liturgie.cz (sekce „Aktuální texty ke mši“ nahoře)
 • Další tipy a inspirace pro prožití Velikonoc především pro jednotlivce: ZDE
 • Meditativní Velikonoce na Fortně: ZDE
 • Další velikonoční online nabídky: velikonoce.cz
 • Podněty pro domácí slavení od oblátů z Plas: Velikonoce v obýváku (.pdf verze ke stažení)