Chebské varhanní léto 2024

Chebské varhanní léto 2024

Datum a čas začátku

10.7.2024 19:00

Datum a čas konce

7.8.2024 20:00

Místo uskutečnění

Kostelní nám. 187, Cheb

Cena

100,- Kč

Organizátor

Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

Telefon

734 252 198

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Chebské varhanní léto 2024

Pozvánka na Chebské varhanní léto 2024 – 28. ročník

 

„Strom a jablko“

   Všichni známe příběh o jablku, které nepadá daleko od stromu. Příběh, který najde každý z nás i ve své rodině. Stává se, že se jablko snaží odkutálet co nejdál. Nechce mít s mateřským kmenem nic společného. Ve zralosti pak někdy zjistí, že v milosrdném stínu starostlivého stromu mu bylo dobře.

   Letošní koncerty jsou dokladem tohoto příběhu. Synové i dcery, kteří jdou ve stopách svých rodičů. A není důležité, jestli zvolí cestu profesionálního hudebníka, nebo pro ně hudba bude „hobby“. Radost z daru hudby mohou sdílet a společně prožívat jako vzácné obohacení rodinného života.

   Zveme vás na pět krásných koncertů! Varhaník brněnské katedrály Petr Kolař připravil program se synem Richardem, který studuje zpěv na pardubické konzervatoři. Manželé Moravetzovi ze Zlína, kantoři evang. církve, pedagogové varhan i dalších hud. disciplín přijedou do Chebu poprvé a přivezou kus tradice hudebnosti střední Moravy. Dále varhaník a pedagog JAMU v Brně Pavel Kohout se synem Vítem, který studuje hru na housle na pražské konzervatoři. Varhaník Jakub Janšta s dcerou Alžbětou přizvali do svého programu hobojistku Veroniku Hádkovou. Varhanice Tetiana Tihschenko se spolužáky z HAMU (housle, violoncello) uzavřou letošní cyklus.

   V  dějinách máme mnoho příkladů, kdy díky úsilí otce se syn stal slavným – příběh W. A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, C. Francka, ale také synů J. S. Bacha aj.

   Ráda bych zde poděkovala mému otci Juliu Kolářovi, od jehož úmrtí uplyne letos 20 let. Stál u zrodu cyklu. Prvních 8 let s radostí a nasazením pomáhal s propagací - nikdy nezapomenu, jak na kole s rolemi plakátů v batohu objížděl kostely, ale i campy kolem Chebu. Pracoval i v zázemí – vedl administrativu, čekal a ubytovával hudebníky, pomáhal při přípravě nástrojů atd. A též nikdy nezapomenu, že díky jeho nasměrování jsem si hudbu také já zvolila za své povolání a s postupujícím časem jsem mu stále více vděčná, že mě na této cestě přidržel a podpořil.

   Přeji všem posluchačům, aby nás letošní koncerty navedly ke vzpomínání na dětství, které někteří psychologové právem nazývají „bankou radosti“, na rodiče i prarodiče. Na dětské sny a jejich naplnění. A také k nahlédnutí, kam jsme se jako ta jablíčka od kmene dokutáleli my.

Zpracovala Martina Kolářová, dramaturg cyklu CHVL

 

Program Chebského varhanního léta 2024

10. července 2024 Evangelický Chrám Pokoje

„Otec a syn“

Účinkují: Petr Kolař – varhany, Richard Kolař - zpěv

Program: A. Dvořák, L. Janáček, L. v. Beethoven, G. Bizet, V. Bellini aj.

 

17. července 2024 Evangelický Chrám Pokoje

„Muž a žena u varhan“

Účinkují: Ester Moravetzová – varhany, Ladislav Moravetz – varhany, zpěv

Program: J. S. Bach, H. A. Stamm, L. Moravetz aj.

 

24. července 2024 kostel sv. Mikuláše a Alžběty

„Otec a syn“

Účinkují: Pavel Kohout – varhany, Vít Kohout - housle

Program: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, B. Smetana, A. Dvořák aj.

 

31. července 2024 kostel sv. Mikuláše a Alžběty

Koncert pro hoboj a varhany

Účinkují: Jakub Janšta, Alžběta Janštová – varhany, Veronika Hádková - hoboj

Program: G. F. Händel, Ch. H. Rinck, J. L. Krebs, C. Saint-Saëns, improvizace aj.

 

7. srpna 2024 kostel sv. Mikuláše a Alžběty

Koncert pro violoncello, housle a varhany

Účinkují: Tetiana Tishchenko – varhany, Pavla Tesařová – housle, Juraj Škoda – violoncello

Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Klička, A. Guilmant, A. Dvořák, M. Bruch, A. Guilmant aj.

 

Začátky koncertů v 19 hodin.

Vstupné 100,- Kč.

Vstupenky k zakoupení ve večerní pokladně před každým koncertem, letáček s programem je k vyzvednutí v Infocentru.

 

 

Cyklus se koná za finanční podpory Města Cheb a ve spolupráci s Římsko-katolickou farností Cheb a sborem ČCE v Chebu.

  

varhanni_leto_2024