Oznámení o nové akci

POPELEC aneb NADĚJE PRO VŠECHNY

Datum začátku - Datum konce

17.2.2021 - 21.2.2021

Čas začátku - Čas konce

06:00 - 22:00

Místo uskutečnění

Kostelní nám. 15, Cheb

Cena

Vstup zdarma

Organizátor

Římskokatolická farnost Cheb

Telefon

608656557

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:
Popis oznámení

POPELEC - ZNAMENÍ NADĚJE PRO VŠECHNY - DOMÁCÍ VERZE

Vzhledem k pokračující krizové epidemické situaci v regionu (viz např. Výzva hejtmana KV kraje) nenabízíme v Chebu žádnou společnou možnost přijetí popelce, ale zveme k prožití tohoto hlubokého symbolu v prostoru vašich osobních životů a vašich rodin. Další podněty naleznete také na farnostcheb.cz/pust.

Pozvánka biskupa Tomáše Holuba (jen s tím, že v Chebu na vás nebude nikdo čekat "u vchodu do kostela", jak ve videu říká biskup Timáš, ale z epidemických důvodů nabízíme "samoobsluhu" - VIZ NÍŽE). ;-)

Na Popeleční středu (letos 17. 2. 2021) začíná postní doba, tradiční čtyřicetidenní období přípravy na Velikonoce. Před ní je zvykem pořádat masopustní bály, veselice a průvody. V současnosti jsme ale spíše zaměřeni na sdílení utrpení našich blízkých bojujících s důsledky koronavirové pandemie. Mnozí z nich se museli se svými nejbližšími dokonce již rozloučit. Někteří jim ani nemohli říct poslední slova na rozloučenou. Jiní z nás prožívají nejistotu pracovní či ekonomickou. Jiní nesou těžce dlouhé období, kdy děti nemohou do školy... 

Uprostřed této temné atmosféry dnešních dnů vás chceme pozvat ke spoluprožití starobylého znamení POPELCE. Toto znamení má připomínat pomíjivost našich životů ("Prach jsi a v prach se obrátíš", čteme v První knize Mojžíšově 3,19), potřebu ze své strany změnit, co je možné změnit, a důvěřovat Kristově radostné zvěsti ("Změňte smýšlení a věřte evangeliu", Marek 1,15), a s tím spojenou NADĚJI PRO VŠECHNY, věřící, hledající, nevěřící...

PODNĚTY K SYMBOLICE POPELCE V DOMÁCNOSTI

Rádi bychom proto vás všechny, kdo tuto naději hledáte, všechny, kdo svým vlastním, třeba sebemenším dílem k této naději chcete přispět, ale i všechny, kteří pod beznadějí dnešní doby klesáte, povzbudili k tomu, abyste prostým symbolickým gestem vyjádřili svoji ochotu tuto společnou naději hledat.

Udělejte si na Popeleční středu (17. 2. 2021), na První neděli postní (21. 2. 2021), nebo v některém dni mezi, chvilku času na setkání s rodinou či na osobní ztišení v domácím prostředí či v přírodě. 

LIVE online podpora k rituálu: 17. 2. 2021 od 18:00 AUDIO (VIDEO z bohoslužby Popeleční středy)

0. PŘÍPRAVA

Jediné, co k navrhovanému rituálu potřebujete, jsou zápalky, talířek, příp. papír a tužka, a hlavně otevřené srdce. Rituál můžete prožít sami, i když silnější to bývá ve dvou či více lidech z rodiny

1. POHLED ZPĚT

Dopřejte si chvilku času (může být i delší, dle vašich možností) a ohlédněte se nyní vnitřním zrakem na poslední rok. Vytáhněte z krabičky jednu sirku a chvilku si do ní promítejte vše, co vám teď poběží vaším srdcem a vaší hlavou. Jakoby toto vše ta sirka nasávala, jakoby z tohoto všeho byla utvořena. Své vzpomínky nerozebírejte, neanalyzujte, nenořte se do nich, jen je nechejte plynout vaší myslí, zaregistrujte je, zachyťte jejich jádro... Ptejte se tedy: Kde pro vás v tomto roce byly chvíle, které vás tíží, které na vás dodnes leží jako břemeno, ve kterých jste možná i vy udělali špatně, co si vyčítáte, či kdy se stalo něco, co dodnes vyčítáte druhým... Je-li vás více, dopřejte si u toho ticho. Máte-li dostatek času, možná si z toho něco budete chtít poznamenat na kousek papíru. Máte-li u sebe děti, můžete jim v rozhovoru pomoci si některé z takovýchto vzpomínek pojmenovat, případně napsat či namalovat. 

2. ZAPÁLENÍ SIRKY

Nyní sirku, do které jste si promítli váš uplynulý rok, zapalte a nechte na připraveném talířku zcela shořet. Máte-li možnost bezpečného prostředí - kamna, zahrada, procházka apod. - můžete od ní zapálit i papír, na který jste si dělali poznámky (tradičněji zaměření mohou na zahrádce spálit ratolesti z loňské Květné neděle). Je-li vás více, každý pracuje se svou vlastní sirkou (svým vlastním papírem). Vnímejte, jak vše, co jste v uplynulém roce prožili, se noří do ohně naděje... Popel, který takto vzniká, se stává součástí prostředí, kde roste nový život. Vnímejte, že to, co jste vložili do oné nyní vyhořelé sirky (či napsali na onen nyní spálený papír), už tady není - prošlo to očišťujícím a nový život dávajícím ohněm naděje, ohněm lásky, ohněm nové důvěry v život. Je to již pryč... již to netíží... ani to dobré si nemůžete přivlastnit... nemusíte se o to bát... je to v proudu života a umírání, ze kterého povstává nový život... 

3. OZNAČENÍ POPELEM

Chcete si tuto naději přivlastnit? Chcete ji sdílet s druhými? Pak na znamení této vaší ochoty něco z popela, který takto vznikl, vezměte do prstů a posypte si jím svoji hlavu, případně si jím označte své čelo. Je-li vás více, poslužte tímto gestem jeden druhému. Při tomto sebeoznačování, případně při tomto vzájemném označování, můžete sami sobě (či tomu druhému) říci např. "Tento popel je znamením naděje a nového začátku!" (nebo podobná slova požehnání).

4. POHLED DOPŘEDU

Po tomto sebeoznačení popelem, případně poté, když se všichni zúčastnění vzájemně označili, se pohodlně usaďte a zadívejte se na zbytek popele před sebou, na vaše od popele špinavé ruce, případně na vaše přátele a jejich od popele zašpiněná čela či hlavy. Podívejte se vnitřním zrakem dopředu. Na čas před vámi. Na čas, kde z popele bude ve vašem životě a ve vašem okolí povstávat nový život. Ne vše se změní hned, ale vy sami můžete hned teď začít být touto nadějí, touto láskou, touto důvěrou v život pro své nejbližší. Zeptejte se proto svého srdce, jaká slova komu v nejbližší době řeknete. Jaké skutky pro koho v nejbližší době uděláte: ALMUŽNA? PŮST? MODLITBA? Může to být nějaká drobnost. I z těch se skládá cesta k cíli, kdy jednou bude všechno dobré. A k vědomí, že vše je dobré již nyní, protože jste tu vy, kteří jste právě teď této dobrotě dali novou šanci...

Prosté symboly, prosté gesto, prostá slova... nemusíte při nich strávit více jak pár minut... zcela po svém... ve velmi osobním prožitku zastavení se na cestě a vykročení na cestu novou...

Dobrý Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, vám na této cestě žehná. Úplně každému z vás. Věřícímu, hledajícímu, nevěřícímu... 

Od našeho farního společenství přijměte na další cestu těchto pár nám drahých slov:

Žít s těmi zde i s těmi tam.
Být láskou dnešku, zítřku nadějí.
Žít tím, co žije. A to, co umírá,
provázet k smrti, co život otvírá. 

Můžete si také stáhnout a vytisknout upomínkový obrázek.

Když nám napíšete na kaplicka@farnostcheb.cz, budeme se za vás osobně, případně za vaše konkrétní potřeby, které nám sdělíte, ve farnosti po celou postní dobu modlit.  

Pozvěte i své přátele a známé k tomuto prostému gestu vyjádření společné cesty naděje zde na Chebsku. 

Bohoslužby Popeleční středy (18:00) i První neděle postní (10:00) jsou neveřejné (v režimu PLES6), zajištěné malým služebním týmem a přenášené LIVE online, a můžete se při nich s námi spojit přes odkaz, který bude včas zveřejněn na farnostcheb.cz/live (případně přímo přes YouTube účet Řk farnost Cheb). 

Při bohoslužbě Popeleční středy 17. 2. 2021 od 18:00 vás výše naznačeným rituálem provedeme ONLINE (LIVE přenos najdete ZDE).

Petr Hruška
farář

popelec_2021_karticka_cheb