Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 22.1. do 30.1.2022 - 04. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Sobota
22.1.
VIGILIE DNE PÁNĚ 17:00
Farní penzion D. Žandov
Žandovská mše svatá
Neděle
23.1.
3. neděle v mezidobí 10:00
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Hlavní farní mše svatá - za všechny farníky a sympatizanty farnosti
18:00
Farní kaple Cheb
Večerní mše svatá (pro ty, co nemohou ráno)
Pondělí
24.1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
úterý
25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola Dnes mše sv. není
Středa
26.1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 08:00
Farní kaple Cheb
Slavení eucharistie s biblickým rozhovorem
19:00
Farní kaple Cheb
Synodní skupinka
čtvrtek
27.1.
nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny 19:00
ONLINE
Synodní online skupinka (www.farnostcheb.cz/synodaonline)
Pátek
28.1.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 17:00
Farní kaple Cheb
Slavení eucharistie (16:30 růženec)
Sobota
29.1.
VIGILIE DNE PÁNĚ 17:00
Farní penzion D. Žandov
Žandovská mše svatá
Neděle
30.1.
4. neděle v mezidobí 10:00
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Hlavní farní mše svatá - za všechny farníky a sympatizanty farnosti
18:00
Farní kaple Cheb
Večerní mše svatá (pro ty, co nemohou ráno)
Dne 23.1.2022 slavíme v celé církvi Neděli Božího slova. Na stránkách https://biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách.

Týden modliteb za jednotu křesťanů: 18. - 25. ledna 2022, více na ekumena.farnostcheb.cz; úkol: kontaktovat alespoň jednoho bratra či sestru z jiných křesťanských církví a zeptat se jich, co jim dělá (největší) radost a co působí (největší) starost ve vztazích jejich společenství s naší farností (resp. jejich církve s naší církví), a tyto poznatky pak osobně přinést ke sdílení do vlastní synodní skupinky či zapsat a poslat na synoda@farnostcheb.cz; lze k tomu také použít "tahák" pro osobní rozhovory (níže)

Zemřel pan Pavel Bača: Ve čtvrtek 13. 1. ve věku 92 let zemřel náš drahý farník pan Pavel Bača. RIP. Rozloučení s ním proběhne pravděpodobně v pátek 21. 1. od 13 hod. na chebském hřbitově.

Synoda o synodalitě

  • Osobní rozhovory s lidmi na "okraji": Pro přípravu k setkávání se v synodních skupinkách doporučujeme vést osobní rozhovory v duchu naslouchání s lidmi, kteří patří do naší osobní "bubliny" (příbuzní, přátelé, spolupracovníci, spolužáci), ale nechodí do kostela, nenáleží k naší farnosti či nejsou ani katolíky či křesťany. Lze k tomu také použít "tahák", který je vám k dispozici jako dokument 13 Synoda: Osobní rozhovory (ke stažení na farnostcheb.cz/synodnidokumenty)
  • Synodní online skupinka: Pro všechny, kteří se z jakýchkoli důvodů nechtějí účastnit synodních setkávání "naživo", nabízíme virtuální prostor pro sdílení synodních témat, a to každý čtvrtek od 19 do 20 hod. Podrobnosti se dozvíte po kliknutí na farnostcheb.cz/synodaonline
  • Setkání synodní skupinky s Evou Kolafovou: každou středu od 9:00 i pro další příchozí otevřené společenství diskutující synodní témata (viz farnostcheb.cz/synoda) - tuto středu pokračování - info u Evy Kolafové (tel. 731 619 729, nebo synoda@farnostcheb.cz) - prosíme o dodržování protiepidemických opatření
  • Setkání synodní skupinky s Petrem Hruškou: každou středu od 19:00 otevřený prostor pro sdílení synodních témat (viz farnostcheb.cz/synoda) - tuto středu úvodní setkání věnující se základní otázce synody - info u Petra Hrušky (tel. 608 656 557, nebo synoda@farnostcheb.cz) - prosíme o dodržování protiepidemických opatření
  • Setkání synodní skupinky s Ivanou Čamkovou: tři každoměsíční setkání pro ty, kteří nemají tolik času, ale chtějí při setkáních navazovat na minule probrané, se konají každou třetí středu v měsíci, tj. tuto středu 19. 1., pak 16. 2. a 16. 3. - info a přihlášky u Ivany Čamkové (tel. 739 341 070, nebo synoda@farnostcheb.cz) - prosíme o dodržování protiepidemických opatření

Láskyplné vzpomínky: od 21. 12. 2021 do 21. 1. 2022 (tento pátek) jste do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty zváni na výstavu výtvarných děl předčasně zemřelých dětí nazvanou "Láskyplné vzpomínky"

Neděle Božího slova: Příští neděli, 23. 1., slavíme v celé církvi Neděli Božího slova. Na stránkách https://biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách.

Zapište si do diáře

  • Chebská gotická monstrance v dějinách: přednáška Mgr. Heleny Zápalkové, Ph.D., středa 26. 1. 2021 od 17:00 v Galerii výtvarných umění v Chebu, u příležitosti vystavení Chebské monstrance
  • BLAHOSLAVENSTVÍ Postní rekolekce s biskupem Tomášem: víkend 25. - 27. března 2022 v Perninku a Horní Blatné (informace a přihlášky na bip.cz/reko22)
  • KOMUNIO Letní škola o církvi: Týdenní rekreačně-vzdělávací pobyt 24. - 30. července 2022 v Březí u Čachrova (informace a přihlášky na bip.cz/komunio)

Farní kancelář a Farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00  13:00-16:00

Svátost smíření: každý pátek hodinu přede mší svatou v kapli sv. Jana, nebo po osobní domluvě

Online nabídka záznamů bohoslužeb: Video a audiozáznamy na farnostcheb.cz/live

Kontakty: Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář); Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (kancelář); 
Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (charita)

Možnosti podpory farnosti: farnostcheb.cz/darcovstvi