Aktuální články Zpravodaje

Postní dar v naší farnosti

Milí farníci, v návaznosti na výše uvedené slovo biskupa Tomáše k Postnímu daru tímto upřesňuji:

1. Postní dar: I letos v naší farnosti během postní doby bude probíhat tradiční sbírka „Postní dar“. Své příspěvky, které jsou znamením toho, že si něco v postě odříkáme ve prospěch druhých, můžete po celou postní dobu střádat buď do papírových kasiček, které budou k dispozici v kostelích a na faře, nebo prostě někam do obálky apod.

2. Způsob odevzdání: Papírové kasičky (na kterých z výše uvedených důvodů nebudeme letos zaškrtávat konkrétní účel svého daru) či obálky s těmito příspěvky pak bude možné přinést buď na bohoslužbu o Zeleném čtvrtku, nebo na Druhou neděli velikonoční, a vložit je do společného „koše vděčnosti“.

3. Určení účelu daru: Tento „koš vděčnosti“ pak bude svěřen faráři, aby po pečlivé konzultaci v pastorační radě a podle jejího doporučení rozhodl, na jaký konkrétní účel budou letos tyto prostředky použity. O tomto účelu pak budeme informovat poté, co bude sbírka po Velikonocích ukončena.

4. Další možnosti dárcovství: Samozřejmě i dál platí možnost během roku přispívat na konkrétní, předem určené charitativní potřeby či projekty (např. služba Farní charity Cheb, služba Hospice Sv. Jiří, účelové sbírky na Diecézní charitu, Svatopeterský haléř apod.).

5. Dělící se farnost: Tato postní sbírka nás má ale navíc učit, že nejen tyto rozmanité na „charitu“ specializované organizace a projekty, ale také (či dokonce především) i my, jakožto „obyčejná“ farnost jsme povoláni být farností „dělící se“, která je schopná vnímat chudé a potřebné mezi sebou i ve svém okolí a s vděčností se s nimi dělit o naše vlastní dary.

Předem všem děkuji za vaši štědrost.

Váš farář Petr

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.