Aktuální články Zpravodaje

Farní evangelizační buňky - svědectví

farni evangelizacni bunkyV dubnovém čísle Zpravodaje, v rámci úvah nad 4. tématem Roku eucharistie (viz Farní evangelizační buňky - uvedení) jsme přinesli několik podnětů k tzv. „farním evangelizačním buňkám“ (viz také Piergiorgio Perini: Systém farních evangelizačních buněk - Základní manuál, odkud je převzat i vpravo uvedený obrázek).

Dnes ze stejného zdroje přinášíme několik svědectví těch, kteří takovéto setkávání praktikují, nebo se s ním setkali.

Na titulní straně květnového čísla Zpravodaje (a také na obrázku vpravo) najdete souhrn celé dynamiky takovýchto buněk, nad kterou uvažujeme ve farnosti v kázáních velikonoční doby a kterou se budeme zabývat podrobněji v červnovém čísle a kterou se P. Hruška zabýval v kázáních 5. neděle velikonoční.

Více se dozvíte dále v článku...

Co mi přináší setkávání ve farních evangelizačních buňkách?

Posilu a radost ze společné modlitby i ze společenství - navzájem se neseme, myslíme na sebe, modlíme se za sebe. Opora, povzbuzení, když je mi těžko. Že nás učí být více v kontaktu. Jako pro vedoucí - údiv a radost, jak rychle jsme se sjednotili a jdeme v modlitbě na osobní rovinu, a jak se modlíme za konkrétní situace.

Hanka, Dolany

Otevřou se vám obzory, když zjistíte, za kolik věcí máte děkovat. Že přitom v rukách nemáte vůbec nic, co by vám nebylo dáno. On to člověk většinou přizná, ale aby se mu to vědomí dostalo „pod kůži“, je nutná pravidelnost. A hlavně společenství, modlitba, společná přímluva i díky, společné sdílení se nad myšlenkou z Písma, to člověka strašně obohacuje. Sám bych na mnohé nemohl nikdy přijít. A to je působení Ducha svatého, který se nám jednotlivcům dává poznat prostřednictvím církve, společenství. Člověk pak snáze zvládá těžkosti všedního dne, a ruku na srdce, snad i bez různých jiných berliček.

Igor, Dolany

V buňce je pro mne hodně důležité, že se můžeme vzájemně sdílet o tom, jak žijeme s Bohem, že s ním nejsem sám. Je to veliké svědectví o Boží přítomnosti v životě každého z nás. A taky jsem moc vděčný za to, že se navzájem můžeme nést v modlitbě.

Marek, Dolany

Svědectví účastníků semináře o farních buňkách v dolanech

Když jsem o buňkách slyšel někdy před třemi lety, už tehdy se mi moc líbilo, jak probíhá setkání buňky. Jediná věc, kterou jsem nebyl schopen přijmout, bylo její dělení. Možná proto, že už 25 let chodíme s manželkou do jednoho společenství. Postupně mi ale začalo docházet, že právě to je ono, co se po nás chce. Růst a dělit se. Začal jsem vnímat touhu do toho jít. Jsem rád, že myšlenka evangelizačních buněk našla odezvu také u našich kněží a přijeli se mnou. Proto doufám, že seminář přinese požehnání i pro naši farnost. Z toho, co jsem zde slyšel, ve mně stále rezonuje jedna věta, že: Pán si nepovolává schopné, ale uschopňuje ty, které povolává. To je pro mě velká výzva a zároveň naděje.

Vojta, Frýdek

My jsme o farních buňkách s manželkou tady v Dolanech slyšeli asi před třemi lety. Řekli jsme si, že bychom něco takového potřebovali pro společenství. Moje vize tedy byla, že zde dostaneme nápovědu, jak dobře vést společenství. Ale myšlenka farních buněk je zaměřena úplně jinak, spíše k těm, co jsou na okraji nebo vně církve. Přitom ve farnosti se více zabýváme aktivním členy, a na ty na okraji se málokdy dostává. Velice mě oslovilo, že zde přijeli někteří kněží i se svými farníky, tak se budou moci lépe navzájem podporovat. Pro sebe jsem přijal veliké upokojení, že evangelizace není jen o tom, co já pro to udělám, ale že když budu Ježíšovým učedníkem, Duch svatý přijde a bude konat.

Martina, Tvarožná Lhota

Neměla jsem ani tak očekávání, jako jsem přijela spíše pro informace. Slyšela jsem někoho mluvit o buňkách, jak rostou, a moc mě zajímalo, jaké je prostředí, kde se tomu daří a zjistit, jestli by něco takového bylo možné vytvořit ve farnosti, ve které žiju. Nejvíce mě oslovilo, když Enrico mluvil o oikosu a ten moment, kdy nám dal do ruky papír a řekl: Zamysli se, pojmenuj a napiš lidi, které máš kolem sebe. Nejen rodinu a ty, za které se chceš modlit, protože je máš rád, ale oikos tvoří i další, se kterými třeba nemáš dobré vztahy. A pak je nes v modlitbě. Moc mě překvapilo, když řekl, že se za některé modlí už 20 let.

P. Anton, Frýdek

Nejvíce mě oslovilo svědectví otce Pigiho a jeho slova o tom, že aby farnost mohla růst, kněz potřebuje mít kolem sebe lidi, kteří jej budou podpírat. Nemůže zůstat sám.

Matěj, schola Dolany

Věděl jsem, že se budeme semináře účastnit jako schola, ale nečekal jsem, že mě to osloví až tak osobně. Celou sobotu, jak jsem poslouchal přednášky, jsem si uvědomoval, že pozvání k evangelizaci neplatí jen pro lidi z buněk, ale také pro mě. Došlo mi, že takovou základní zbraní křesťana, kterou může použít kdykoliv, je modlitba. Když se budeme za lidi kolem sebe modlit, nemusíme zrovna evangelizovat na ulici a přitom Duch svatý bude působit buďto skrze nás nebo jinak. Jak o tom mluvil otec Pigi, že činy musí předcházet modlitba.

Renata, Kostelany

Já už dlouho v sobě nesu modlitbu: Pane, pošli mě! Jinou touhu nemám, než mu sloužit a být tam, kde mě potřebuje. Aby neutíkaly dny, kdy člověk pro Pána nic nedělá. Jsem konvertitka, 21 let po obrácení a na začátku mé cesty víry jsem se určitě nemodlila za všechny lidi, a nepřála všem, aby poznali Krista, ale dnes je tomu jinak. Jsem přesvědčena, že jedině Bůh je ten, o něhož se můžeme ve svém životě opravdu opřít a nemusíme se bát budoucnosti. Vím, o čem mluvím, protože sama jsem nezaměstnaná. I když od mého obrácení uběhlo již mnoho let, moje maminka víru stále odmítá a já jsem si tady uvědomila, že jsem s ní o tom mluvila špatně, bez modlitby, pouhou argumentací a nezmohla jsem nic. Takže mám naději, že teď budu vědět, jak na to, aby Pán dal mým blízkým obrácení. Mamince už je 82 let, očividně slábne a moc bych jí přála, aby zbytek života mohla prožít s Pánem. Také mě velmi zasáhlo, jak ve zdejším společenství člověk hmatatelně zažívá bratrství. Kdyby lidé mohli opravdu zakoušet, jak se křesťané mezi sebou milují, myslím, že by to i s předáváním víry vypadalo jinak.

Markéta, schola Dolany

Další články na téma farních evangelizačních buněk:

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.