Aktuální články Zpravodaje

Poselství papeže Františka k postní době

Papežovo poselství k postní době 2014„Stal se chudým, abychom z jeho chudoby zbohatli“ (srov. 2 Kor 8,9)

„Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni samotnou, ale – jak říká svatý Pavel – abyste vy zbohatli z jeho chudoby,“ říká ve svém poselství k letošní postní době papež František. „Boží bohatství nemůže být zprostředkováno naším bohatstvím, ale vždy a stále jen naší osobní i komunitní chudobou, jež je oživována Kristovým Duchem.“ Podle papežových slov jsou křesťané voláni k tomu, aby viděli bídu svých bratří, „dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování.“

Ve svém poselství papež rozlišil tři druhy bídy, jíž jsou lidé – a křesťané zvláště – povinni zmírňovat: bídu hmotnou, mravní a duchovní:

Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách nedůstojných pro lidskou osobu,“ říká papež, podle něhož staví křesťané proti této formě bídy svou diakonii – službu, jež „vychází v ústrety nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář lidstva“.

Pokud jde o mravní bídu, spočívá podle papeže v tom, že se lidský jedinec stává otrokem hříchu a neřesti. „Kolik rodin žije v úzkosti z toho, že některý z jejích členů – zejména mladých – je obětí alkoholu, drog, hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost a pozbylo naděje!,“ upozorňuje papež, podle něhož je tento druh bídy příčinou hospodářského rozvratu a lze jej nazvat počínající sebevraždou.

O duchovní bídě pak papež František tvrdí, že nás vzdaluje od Boha. „Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje.“ Za protilátku proti této duchovní bídě označil papež evangelium. Podle papeže jsou věřící povoláni přinášet do každého prostředí, v němž se nacházejí, „přinášet osvobozující zvěst, že existuje odpuštění spáchaného zla, že Bůh je větší než náš hřích, že nás vždy nezištně miluje a že jsme stvořeni pro společenství a pro věčný život“.

„Bratři a sestry,“ uzavírá papež své poselství, „nechť tato postní doba najde celou církev disponovanou a ochotnou přinášet těm, kdo žijí ve hmotné, mravní a duchovní bídě, evangelní svědectví, jehož souhrnem je zvěst o lásce milosrdného Otce, připraveného obejmout v Kristu každého člověka. Dokážeme to v té míře, v jaké budeme připodobněni Kristu, který se stal chudým a svou chudobou nás obohatil. Půst je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, když se budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, že pravá chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“

František

 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.