Spolek Maria Loreto

Maria Loreto, spolek pro ochranu památek Chebska (IČO 47723262), má za svůj hlavní cíl péči o poutní místo Maria Loreto, aby poutníci i turisté měli po celou dobu sezóny přístup do čistého a upraveného interiéru.

Součástí jeho činnosti je také propagace Lorety, zajišťování a dotování autobusové dopravy na Loretu, zajišťování informačních materiálů o Loretě, pohlednic, upomínkových předmětů apod.

Mnozí ze členů spolku doprovázeli obnovu Lorety od samého jejího počátku. Spolek, který má dnes kolem 100 členů, se ve své většině členů skládá z farníků a farnic Římskokatolické farnosti Cheb, a tak se cítí být nedílnou součástí uskutečňování poslání celé farnosti. Spolek je jedním ze tří subjektů, které se připojily ke společným Zásadám pro spolupráci na poutním místě Maria Loreto (Grundsätze für Zusammenarbeit im Wallfahrtsort Maria Loreto).

Předsedou spolku je P. Filip Zdeněk Lobkowicz, opat Kláštera Teplá

Jednatelkou spolku je paní Alena Kovaříková, kterou můžete kontaktovat ZDE.

Alena Kovaříková koordinuje tzv. "Loreto-tým", který na Loretě zajišťuje službu zpřístupnění areálu a běžnou péči o areál. Současnými stálými spolupracovníky tohoto týmu jsou (dle abecedy):

Petr Beran, Josef Čejka, Vlasta Černochová, Marie Červenková, Marta Juricová, Jana Karasová, Alena Kovaříková, Magda Novotná, Petr Novotný, Magda Novotná, Edeltraud Penkertová, Růžena Polívková, Jaroslava Rymešová, Anna Skoupá, Božena Strachotová, Marie Šalátová, Eva Svatá, Michal Tancoš, Zdeňka Tancošová; řidička: Vlasta Černochová, výpomoc: Vladimír Kratochvíl

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.