Novinky z Lorety

Pastorační rada: Bohoslužby

Farní bohoslužby a pastorace

V úterý 21. 4. 2020 se naše pastorační rada v plném počtu sešla formou videokonference, aby především zvážila nové možnosti ohledně slavení bohoslužeb, které se vyskytly v rámci uvolňování restriktivních opatření.

V první části setkání jsme nejprve reflektovali uplynulé období, slavení velikonoc a především službu telefonické podpory farníků, do které se zapojili téměř všichni členové pastorační rady.

Ve světle současné kritické situace ohledně šíření koronaviru na Chebsku a na základě možností, které vyplynuly z instrukcí České biskupské konference a našeho biskupa Tomáše se poté pastorační rada zabývala dvěma otázkami:

Jakými jinými způsoby než nabídkou mší svatých v omezeném počtu věřících, může naše farnost podporovat potřebu farníků ŽÍT (tj. být Božím lidem na společné cestě) a zároveň respektovat potřebu CHRÁNIT (především lidi z ohrožených skupin)?
Jaký způsob slavení eucharistie ve farnosti v našich specifických chebských podmínkách nejvíce odpovídá syntéze těchto dvou potřeb ŽÍT a CHRÁNIT?
K první z těchto otázek pastorační rada jednohlasně přijala toto doporučení:

DOPORUČENÍ PASTORAČNÍ RADY: V otázce, jak podporovat život farnosti jinak než slavením eucharistie, se všichni členové PRF shodli na tom, že je určitě třeba pokračovat v „telefonické pastoraci“ a dále ji rozvinout, prohloubit, zintenzivnit a hledat způsoby, jak být v kontaktu i s lidmi z pobytových zařízení. Možná bychom mohli rozvinout také „dopisní pastoraci“ (pohledy, dopisy, balíčky apod.). Dále by mohla být nově nabídnuta individuální duchovní péče, a to i svátostná (svátost smíření, svaté přijímání), buď v prostorách kostela v dané časy, nebo po domluvě při společné procházce. Do této individuální duchovní péče by se mohly zapojit i další členové pastorační rady (formou služby v kostele, nebo formou nabídky společných procházek).

Ke druhé otázce pastorační rada stejně konsenzuálně přijala toto doporučení:

DOPORUČENÍ PASTORAČNÍ RADY: V otázce způsobu využití či nevyužití nově se nabízejících možností ohledně slavení bohoslužeb ve farnosti se všichni členové PRF shodli na tom, že pastorační rada doporučuje možnost slavit celé farnosti na základě jakéhosi rezervačního systému nabízené farní nedělní ani všednodenní bohoslužby o 15 lidech a o 30 lidech zatím NEVYUŽÍT. Pastorační rada doporučuje nadále povzbuzovat farníky, aby nedělní bohoslužbu slavili ve svých domácnostech, se svými nejbližšími (možná nově po uvolnění zákazu volného pohybu navíc s povzbuzením pozvat na ně širší rodinu, souseda či někoho osamělého z farnosti) a nadále nabízet „dálkovou“ podporu takto slavených bohoslužeb skrze online vysílání farní mše v 10 hod. z kaple sv. Jana (s možností toto slavení rozšířit o fyzickou přítomnost dalších služebníků). Slavení eucharistie přes týden (případně v sobotu či v neděli večer) pastorační rada doporučuje nabízet uzavřeným, jasně ohraničeným společenstvím či rodinám na základě osobní domluvy s farářem ve specifických domluvených časech.

Podle zápisu z jednání vyhotovil

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.