Týden Laudato si' 2022

Týden Laudato si' 2022

Týden Laudato si' 2022 probíhá celocírkevně od neděle 22. 5. do neděle 29. 5.

Inspiraci k jeho prožití najdete na www.tydenlaudatosi.cz.

Číst dál

Oznámení

Večer chval - květnový

Večer chval - květnový

Květnový Večer chval chebské farnosti se koná ve středu 25. května 2022 od 19:00 do 20:30 hod. na faře ve farním sále, Kostelní nám. 188/15. Omlouváme se, ale možnost př...

Detaily
Pouť na Svatou Horu

Pouť na Svatou Horu

Klub křesťanských žen pořádá ve čtvrtek 26. 5. 2022 pouť na Sv. Horu. Odjezd 7:30 hod. z Křižovatky. Členky KKŽ 150 Kč, nečlenové KKŽ 200,- Kč. S přihlášením, placením ...

Detaily
Svatodušní novéna a modlitba za nového faráře

Svatodušní novéna a modlitba za nového faráře

Svatodušní novéna a modlitba za nového faráře Od čtvrtka 26. 5. 2022 do neděle 5. 6. 2022, devět dní před Slavností Seslání Ducha svatého, probíhá v celé církvi svatodušní ...

Detaily
Pouť do Staré Boleslavi

Pouť do Staré Boleslavi

Spolek Maria Loreto pořádá v sobotu 28. 5. 2022 pouť do Staré Boleslavi. 7:30 odjezd z Chebu (z Křižovatky), autobusem s panem Zakuťanským 11:45 příjezd do Staré Boleslavi 12:00 Oběd - restaurace Adria (Brandý...

Detaily
První svaté přijímání dětí z farnosti

První svaté přijímání dětí z farnosti

V neděli 19. června 2022 budou při slavnostní mši svaté od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu, které bude předsedat biskup Tomáš Holub, poprvé přizvány ...

Detaily
Světové setkání rodin

Světové setkání rodin

Světové setkání rodin & Hudební festival Pils Alive 10:00 zahájení 10:10 plzeňské dětské sborečky 11:00 slovo biskupa / divadélko Nána: Slepičí pohádka 12:00 kapela Elegance 13:00 přednáška Vojtěch Sivek 14:00 ...

Detaily
Chebské varhanní léto 2022

Chebské varhanní léto 2022

Chebské varhanní léto - Egerer Orgelsommer 2022 26. ročník série koncertů duchovní hudby Varhaníci katedrál 6. července až 3. srpna 2022 Evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna) Chrám sv. Mikuláše a Alž...

Detaily
KOMUNIO: Letní škola o církvi

KOMUNIO: Letní škola o církvi

Zveme vás na vzdělávací týden pro křesťany naší diecéze (od 19 do 99 let), kde se můžete vzdělávat ve víře a zároveň zažívat cí...

Detaily
Farní dovolená 2022: České nebe

Farní dovolená 2022: České nebe

Na Farní dovolenou vyrazíme letos do Jizerských hor a mottem, které nás bude provázet, je České nebe, neboť se budeme pohybovat v Cimrmanově kraji a také si chceme užít nebeské...

Detaily