Články s přeshraniční tématikou

Den chebského vikariátu

Vikariátní den na Loretě v sobotu 23. května neměl chybu, a kdo se ho nezúčastnil, může opravdu litovat.

Hned na začátku mohli v rohových kaplích poutníci přistoupit ke svátosti smíření. Po modlitbě růžence sloužil pan vikář P. Filip s koncelebranty P. Bauchnerem, P. Libnerem a P. Švarcem mši svatou. V homilii P. Filip připomenul, že před 60 lety byl v Praze vystavěn mohutný pomník J. V. Stalina. Za pár let byl zbourán a dnes nikomu neschází. Loreta, postavená v 17. století, byla před dvaceti lety v takovém stavu, že se také uvažovalo o jejím zbourání. Ale našel se zachránce a Loreta v krátké době opět ožila, protože to je posvátné místo, kde lidé po staletí uctívají Boha a Pannu Marii a kde nacházejí posilu a útěchu.

 

V kiosku zatím pilné a hbité členky Spolku Maria Loreto Anna Skoupá a Marta Juricová ohřály vídeňské párky, opekly klobásy (pan Jan Zahradník zapůjčil elektrický gril) a připravily nápoje. V poledne pak bez problémů zvládly frontu, která se u pultíku tvořila, dokud zásoby stačily.

Slunce svítilo, vzduch májově voněl a z Lorety byl nádherný výhled do Bavorska, na Kappel i na větrné elektrárny na Sokolovsku.

Pak jsme se zase vrátili do kostela k májové pobožnosti. Tu uvedl P. Libner promluvou (zdůraznil, že bez mikrofonu) o Panně Marii, tu máme pokládat také za svou Matku, která se za nás přimlouvá, pomáhá nám a my se jí svěřujeme. A na Loretě je k tomu nejlepší příležitost.

ako

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.