Články s přeshraniční tématikou

Velká křížová cesta kdysi a dnes

Stavba velké křížové cesty na Loretě trvala déle než 24 let. Chebští jezuité začali s její výstavbou zároveň se stavbou Lorety v r. 1665 a dokončena byla v r. 1689. Při své preciznosti si jezuité opatřili z Jeruzaléma přesné vyměření cesty Kristova utrpení a podle toho pak umístili všech 29 zastavení. Stavba i vybavení 29 zastavení bylo nákladné (již v roce 1665 zaplatili jezuité chebskému sochaři 30 zlatých za sochy ukřižovaného Krista, Panny Marie a sv. Jana a 16 zlatých za dva lotry) a bylo hrazeno převážně z darů nebo odkazů různých šlechticů a bohatých chebských měšťanů.

Velká křížová cesta přitahovala zbožné poutníky po celá staletí. Rodáci ze Starého Hrozňatova vzpomínají, jak obyvatelé Hrozňatova poskytovali poutníkům ze vzdálenějších míst přenocování za mírnou úplatu.

V komunistické éře byla jednotlivá zastavení vyrabována, dřevěné sochy v životní velikosti asi posloužily jako otop, na místě Pilátova domu postavili kasárna.

Se záchranou a obnovou zničené Velké křížové cesty se opět začalo společně se záchranou Lorety v r. 1992. Bylo opraveno šest posledních zastavení, kaple Ukřižování a Boží hrob. Do 28. zastavení zhotovil akad. sochař Hatto Zeidler zdařilé sousoší Snímání z kříže.

Nyní se obnovy Velké křížové cesty ujal i Nadační fond města Chebu a před začátkem letošní sezony nechal umístit před Loretou panel s vyobrazením, jak by měla v budoucnu Velká křížová cesta vypadat. Zapojil se i Klub českých turistů, který na náš popud vyznačil trasu turistickými značkami. Skupina německých poutníků křížovou cestu prochází každoročně v době postu a z naší farnosti se pobožnost křížové cesty vedená panem farářem Petrem Hruškou uskutečnila poprvé letos 10. března. Pro příští sezónu chceme vydat česko-německé průvodce křížovou cestou a v plánu je obnova kaple Poslední večeře Páně. Nezbývá než doufat, že úplná obnova nebude tentokrát trvat déle než 24 let.

ako

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.