Poslání a vize Farní knihovny

Farní knihovna Cheb se jakožto organizační jednotka Římskokatolické farnosti Cheb svým vlastním dílem účastní na uskutečňování společného poslání celé farnosti „žít život sloužící životu“ ve všech jeho základních „S“: slavení, služba, svědectví, společenství, spolupráce a svatost. Při tom se služba farní knihovny soustřeďuje především v oblastech citlivého svědectví evangeliu a prohlubování učednického růstu ke svatosti.

Poslání Farní knihovny Cheb

Vlastním posláním farní knihovny je ve spolupráci s dalšími částmi farnosti, s Farní charitou Cheb, Městskou knihovnou Cheb, Karmelitánským nakladatelstvím, nakladatelstvím Návrat domů a dalšími kulturními institucemi

  • široké veřejnosti nabízet možnost k setkání s tradičními i novými prameny křesťanské literatury či hudby;
  • věřícím křesťanům skrze nabídku kvalitní duchovní a teologické četby nebo poslechu přednášek pomáhat v prohlubování jejich života z víry, svědectví víry a vědomostí o víře;
  • pastoračním pracovníkům chebské farnosti zprostředkovávat základní škálu odborné pastorační literatury a dalších pomůcek k jejich službě;
  • všem návštěvníkům pak poskytovat prostor ke chvilce zastavení se v příjemném, vstřícném a pohostinném prostředí.

Vize Farní knihovny Cheb

V několikaletém horizontu sníme o farní knihovně jako o místě, kde lidé budou mít nejen možnost vypůjčit si nebo zakoupit kvalitní křesťanskou literaturu nebo nalézt radu, jak se v její záplavě lépe orientovat, ale také se zde budou rádi scházet k různým literárně-klubovým aktivitám, živému předčítání nových autorů či ke sdílení svého zájmu o duchovní rozměr života.

Tým farní knihovny bude v rámci farnosti spolupracovat na zajištění učednického rozměru poslání farnosti, případně kolem něj vznikne skupina místní buňky České křesťanské akademie.

Pro kolemjdoucí či hledající bude farní knihovna přitažlivou také tím, že zde budou nacházet možnost malého občerstvení, a to nejen duchovního (skrze četbu, brouzdání po internetu či poslech různých audionahrávek), ale také fyzického (káva, čaj či malý nealko-bar).

Sníme i o tom, že díky rozvinutému komisnímu prodeji křesťanské literatury z nabídky Karmelitánské distribuce zde lidé z Chebu a okolí najdou možnost zakoupení knih, které jinde v Chebu neseženou.

V neposlední řadě chceme v tomto několikaletém horizontu také hledat možnosti získávání finančních zdrojů pro zajištění vlastního poslání farní knihovny, aby i po ekonomické stránce byla přínosnou, nebo alespoň ne příliš zatěžující součástí farní ekonomiky.

V Chebu, 1. 1. 2007

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.