Farní charita Cheb je zde pro vás

Farní charita Cheb

Co nabízíme?

S nabídkou současných služeb a připravovaných projektů Farní charity se můžete seznámit v levém svislém menu, kde také najdete další zajímavé internetové odkazy, linky k dokumentům farní charity ke stažení a kontaktní formulář, na který nám můžete napsat vaše postřehy, dotazy či připomínky.

Také upozorňujeme na samostatnou sekci našeho dobrovolnického centra na tomto webu.

Zájemci o spolupráci se současnými službami či připravovanými projekty Farní charity se mohou obrátit na naše dobrovolnické centrum, kde budou podrobněji zpraveni o konkrétních možnostech zapojení se.

Pokud nás chcete podpořit, můžete se mrknout na sekci věnované sponzoringu našich projektů a služeb.

Podrobnější informaci o současném směřování naší charity nalezntete v aktuální výroční zprávě ZDE.

Těšíme se, že se s vámi budeme moci setkat i osobně, ať již budete hledat radu či pomoc, nebo jako s těmi, kteří budou chtít nabídnout své síly či prostředky k pomoci druhým.

Kdo jsme?

Farní charita Cheb, která ve farnosti působí již od roku 1991, je jedním z hlavních nástrojů pro zabezpečení diakonocké části poslání naší farnosti ("služba"), které je vedle poslání liturgického ("slavení") a evangelizančího ("svědectví") jedním ze tří základních úkolů církve.

Charita Česká republika

Farní charita Cheb je strategickým partnerem Římskokatolické farnosti Cheb a členem Diecézní charity Plzeň (která je zas členem sdružení Charita Česká republika a Caritas Internationalis).

Aktuální výroční zprávu Farních charity Cheb si můžete stáhnout ZDE.

Naši charitu můžete nalézt v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky.

Jaké je naše poslání?

Posláním Farní charity Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

Pro zájemce je možné se na příslušných odkazech seznámit s podrobnějším rozvedením poslání a vize Farní charity či se základními údaji o identitě, strukturálním zařazení a ekonomice farní charity.

 

Podpora Cheb - Úvod

Podpora města Chebu

Služby Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb jsou podporovány v rámci grantového systému Města Chebu.

Znak Města Chebu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Přihlášení

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.