Střediska života a služby

Kvůli své poměrně velké členitosti se naše farnost dělí na několik vzájemně provázaných, ale relativně samostatně hospodařících středisek života a služby:

  • Středisko Cheb:  Středisko Cheb pokrývá pastoračně území města Cheb s výjimkou pastorace na poutním místě Maria Loreto a služby ostatních funkčních středisek (charita, knihovna, penzion, centrum, kancelář).  Ekonomicky je pod střediskem Cheb veden kostel sv. Václava (pro základní informace o kostelích viz sekce Turisté).
  • Středisko Mikuláš a Alžběta: Samostatné středisko Mikuláš a Alžběta vzniklo jako správní jednotka pro rekonstrukci chrámu sv. Mikuláše a sv. Alžběty a pro jeho provozování jako "prostoru pro přiblížení". 
  • Středisko Žandov: Středisko Dolní Žandov je v rámci naší farnosti zřízeno proto, aby mohly být náležitě zohledňována pastorační a ekonomická specifika místního společenství křesťanů v Dolním Žandově a okolních obcích, které dříve tvořily farnosti Dolní Žandov a Milíkov.
  • Maria Loreto: Maria Loreto je střediskem, jehož hlavním posláním je ve spolupráci se spolky Maria Loreto z Chebu a Waldsassenu rozvíjet poutní místo Maria Loreto jako prostor setkávání, pohostinnosti, zvěstování a slavení.
  • Farní charita: Farní charita, která je ekonomicky a strukturálně začleněná do celku Diecézní charity Plzeň jakožto její organizační jednotka, je nástrojem podpory, rozvoje a řízení diakonických služeb farnosti a ve farnosti. V rámci Farní charity jsou pak vytvářeny další projekty, jako je např. Kontaktní místo či Dobrovolnické centrum.
  • Farní knihovna: Farní knihovna je projektem, který má široké veřejnosti nabízet možnost k setkání s křesťanskou literaturou, farníkům pomáhat v prohlubování jejich křesťanského života, pastoračním pracovníkům zprostředkovávat kvalitní pastorační literaturu a všem poskytovat prostor ke chvilce zastavení se.
  • Farní penzion: Farní penzion je střediskem, které zabezpečuje provoz bývalé fary v Dolním Žandově tak, aby nabízela kvalitní a přitažlivé ubytovací a servisní zázemí pro rodinnou či individuální rekreaci, formační a jiné skupinové pobyty a zároveň sloužila jako základna pro farní akce.
  • Farní centrum: Farní centrum je střediskem, které vytváří týlové zázemí pro farnost tím, že poskytuje prostory pro farní kancelář a pro setkávání či liturgické slavení farnosti, jednotlivých farních skupin nebo i dalších organizací.
  • Farní kancelář: Farní kancelář poskytuje administrativní a komunikační zázemí pro vedení a řízení farnosti, včetně vedení účetnictví a celkovou správu majetku.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.