Vzdělávání ve víře a formace

Kromě výkladových kázání při pátečních a nedělních bohoslužbách se ve farnosti naskýtají tyto příležitosti ke křesťanskému vzdělávání:

  • Uvedení do víry pro dospělé: Skupina katechumenátního typu se schází dle potřeby se během školního roku k setkávání formou systematických katechezí (bližší informace u faráře).
  • Výuka náboženství pro školní děti: Tři skupiny mladších a starších dětí školního věku se scházejí v chebském farním centru ke společnému prožití základní zvěsti o Kristu hravým, dětem přiměřeným způsobem. Časy setkávání najdete v Pravidelnostech (bližší informace u faráře).
  • Biblické katecheze v rámci středečních mší: Během slavení středeční mše svaté (viz Pravidelnosti) zpravidla v rámci kázání probíhá skupinový moderovaný rozhovor na určité postupně se rozvíjející biblické téma či nad texty postupně čtené biblické knihy.
  • Příležitostné semináře a přednášky: Nepravidelně jsou ve farnosti pořádány různé vzdělávací či formační semináře nebo přednášky na různá témata týkající se výkladu Písma, nauky víry či praxe života z víry (konkrétní témata a termíny viz Farní kalendář).

Kromě toho je ve Farní knihovně k dispozici množství kvalitní křesťanské literatury k zapůjčení i k zakoupení.

Zájemcům o vzdělávání on-line nabízíme stručný přehled různých pramenů a příležitostí k digitálnímu vzdělávání.

A nakonec se možná někomu bude hodit kontakt na pobočky České křesťanské akademie. Nejbližší místní skupiny ČKA jsou v Aši, Karlových Varech a Tachově.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.