Možnosti spolupráce a podpory

Pokud je vám poslání naší farnosti naší farnosti či charity natolik blízké nebo alespoň sympatické, že byste jej nějakým způsobem chtěli podpořit, nabízí se mnoho různých možností:

  • Finanční podpora formou pravidelných či jednorázových finančních příspěvků či sponzorských darů, a to ať už v hotovosti nebo převodem na účet farnosti (podrobnosti ZDE)
  • Materiální podpora formou hmotných darů (různý spotřební či stavební materiál, zboží, ošacení, nářadí, potraviny, nábytek apod.) nebo odkazů ze závěti (na konkrétní podobě či vhodnosti takovýchto darů se, prosíme, předem dohodněte na Kontaktním místě Farniosti a Charity)
  • Modlitební podpora formou vašich vytrvalých přímluvných modliteb podporujících konkrétní služby a projekty (o klíčových oblastech přímluv se můžete informovat ve Virtuální kapličce)
  • Spolupráce spřízněných organizací (vzájemná podpora, informovanost či práce na společných projektech s různými partnerskými neziskovými organizacemi či jinými občanskými iniciativami či institucemi)
  • Ekumenická spolupráce (spolupráce na společných projektech s jinými křesťanskými církvemi)
  • Osobní spolupráce (darování vašeho času a vašich schopností) ve prospěch některého z pastoračních či charitních projektů, služeb či středisek
  • Váš osobní život sloužící životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte

Některé z forem této osobní spolupráce mohou nabýt trochu více formalizovanou podobu (včetně úrazového a zodpovědnostního pojištění apod.), na kterou se můžete informovat na stránkách našeho dobrovolnického centra.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.