Křesťanský pohřeb

Pohřebními obřady doprovází církev své zemřelé a přimlouvá se za ně u Boha. Zároveň posiluje naději věřících na věčný život a upevňujé víru ve spojení všech křesťanů se zmrtvýchvstalým Kristem.

Na Vaše přání se rozloučení se zesnulým může uspořádat za přítomnosti kněze.

Další materiály naLiturgie.czUmirani.cz a Wikipedie

Místo konání obřadu

Obřad rozloučení se v naší farnosti zpravidla koná ve smuteční síni na městském hřbitově v Chebu, ale je možné jej po domluvě s farářem konat také v kostele sv. Václava v Chebu nebo v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově.

Zařizování pohřbu

Při zařizování pohřbu je třeba v první řadě kontaktovat příslušnou pohřební službu. Praktické rady a další důležité informace o nutných krocích spojených s úmrtím blízké osoby lze nalézt např. ZDE.

Pracovníci pohřební služby by pak ještě před domluvením definitivního data, místa, způsobu a hodiny pohřbu měli kontaktovat naši farní kancelář nebo někoho z duchovní správy. Poté je třeba, abyste se domluvili i na vaší osobní návštěvě na chebské faře (Kostelní nám. 15 naproti kostelu sv. Mikuláše), kdy by pak bylo možné v klidu probrat vše, co s konáním obřadu posledního rozloučení souvisí, a vyjádřit vaše vlastní přání týkající se obřadu.

Průběh pohřbu

Obřad vedený knězem probíhá podle křesťanských zvyků a jeho náplní je hlavně modlitba, čtení Božího slova a křesťanské zamyšlení nad smyslem lidského života. Obřad, který trvá přibližně 20 až 30 minut, může být zakončen buď uložením do země nebo odvozem do kremace. Pokud rozloužení slavíme při mši svaté v kostele, trvá celý obřad kolem jedné hodiny.

Podle přání pozůstalých lze nechat o některém z následujících dní sloužit tzv. "zádušní" mši svatou v některém z kostelů ve farnosti v termínu, na kterém je třeba se osobně domluvit s místním knězem.

Finanční příspěvek

Za vykonání obřadu ani za slavení zádušní mše svaté v naší farnosti neúčtujeme žádný poplatek. Pokud však chtějí pozůstalí život a službu naší farnosti podpořit dobrovolným finančním darem, je možné to udělat buď osobně přímo při domluvě obřadu či po skončení obřadu nebo zcela anonymně formou příspěvku do veřejnně přístupných kasiček v našich kostelích.

Závěrem těchto informací bychom rádi oslovili zvlášťe ty Vás, kteří právě nyní prožíváte bolest nad smrtí některého z vašich blízkých. Přijměte, prosíme, naši upřímnou soustrast a přání důvěry v Boží požehnání i uprostřed této vaší bolesti.

Petr Hruška, farář

ZDE je ke stažení brožura Smrtí život nekončí, která vám o smyslu křesťanského rozloučení se zesnulými může povědět více.

Další materiály: Liturgie.cz (včetně průběhu pohřebního obřadu)Umirani.cz a Wikipedie

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.