Virtuální kaplička farnosti

Oheň Milý virtuální poutníče,

dobrouzdal jsi na stránku se symbolem hořícího Božího srdce, kterým se můžeš nechat pozvat ke krátkému či delšímu modlitebnímu zastavení se.

Pokud by ses chtěl v modlitbě spojit s naší farností, níže máš k dispozici oblasti, za které se momentálně ve farnosti především modlíme. Přes tento formulář nám můžeš zaslat návrh na aktualizaci těchto úmyslů, případně zaslat i svůj osobní úmysl.

Můžeš ovšem zavítat i do osobního Posvátného prostoru, kde najdeš impulsy pro osobní modlitbu s Písmem.

Pokud se chceš spojit s celou katolickou církví, mohou ti v tom pomoci stránky Denní modlitby církve.

A budeš-li chtít se modlit přímo společně s námi, mrkni se SEM na příležitosti ke společnému slavení bohoslužeb či k setkávání ke společným modlitbám v naší farnosti.

Témata k díkůvzdání

 • Za všechny, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na prohlubování poslání naší farnosti "žít život sloužící Životu"
 • Za věrnou modlitdební podporu života a služby farnosti ze strany nemocných a za všechny, kteří je navštěvují. 

Dlouhodobé oblasti přímluv

Naléhavé oblasti přímluv

 • Za obnovu lokality bývalého poutního kostela Sv. Anny na Annebergu u Chebu
 • Za požehnání pro projekt Lesní mateřské školy Sv. Anny na Annabergu u Chebu
 • Za nelezení a realizaci kroků na cestě k ekologicky zodpovědné farnosti v duchu Laudato si' papeže Františka

Personální potřeby farnosti

 • Za získání dalších dobrovolníků pro pastorační a návštěvní službu u starých a nemocných
 • Za spolupracovníky věnující se dětem a rodinám
 • Za nalezení správce majetku farnosti / manažera farnosti, který by faráři odlehčil v oblasti organizačních strukutr a ekonomiky
 • Za nalezení pomocného kostelníka či kostelnice pro chrám sv. Mikuláše a Alžběty
 • Za nalezení správce farního domu v Chebu

Situace nouze, bolesti či nemoci

 • Za nemocné, staré a umírající, o kterých nikdo z farnosti neví nebo je nikdo z farnosti nedoprovází
 • Za novou důvěru a naději pro lidi zasažené hlubokým zraněním od svých životních partnerů

Každoměsíční přímluvy Žít Laudato si

 • V únoru tě prosíme za ty, kdo investují úsilí a peníze do tvorby nových, světu příznivých technologií. Žehnej jim a dej se jim poznat.
 • Prosíme tě za naše farní společenství, abychom se učili vyznávat svou závislost na spotřebním způsobu života, který ničí vztahy a svět.

Vložení vašeho modlitebního úmyslu

 • Další radosti, bolesti či jiné úmysly, které máte na srdci, v nichž byste se chtěli spojit v modlitbě s ostatními čtenáři těchto stránek a které byste chtěli položit na srdce i naší přímluvné skupince, můžete stručně popsat a zaslat správci virtuální kapličky.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.