Chebské varhanní léto - Egerer Orgelsommer

 Chebské varhanní léto - Egerer Orgelsommer 2019

23. ročník série koncertů duchovní hudby

Téma: HUDEBNÍCI V EMIGRACI

10. července až 7. srpna 2019

Evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna)
Koncertní síň Klára (Františkánské náměstí)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb (Kostelní náměstí) 

začátky koncertů v 19:00
vstupné 80 Kč

Chebské varhanní léto

pdf Varhany u sv. Mikuláše v Chebu (137 KB)

Cyklus koncertů duchovní hudby pořádá Město Cheb

 

10. 7. Čeští hudebníci v cizině (vstupenky)

evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna)

Martina Kolářová, Václav Vála – varhany firmy Steinmeyer z r. 1871

Program: J. A. Koželuh, G. Fr. Haendel, A. Dvořák, B. Martinů aj.

 

17. 7. Koncert pro violu a varhany (vstupenky)

chrám sv. Mikuláše a Alžběty (Kostelní nám.)

Tetiana Tishchenko – varhany (Ukrajina), Eva Mokrá – viola

Program: A. Corelli, J. S. Bach, J. Benda, F. Mendelssohn Bartholdy aj.

 

24. 7. "Very British"

Varhanní hudba Spojeného království (vstupenky)

chrám sv. Mikuláše a Alžběty (Kostelní nám.)

Lenka Fehl Gajdošová – varhany (ČR - SRN)

Program: A. Carter, E. J. Hopkins, G. Edmundson, Ch. Tambling aj.

 

31. 7. Koncert pro zpěv a varhany (vstupenky)

chrám sv. Mikuláše a Alžběty (Kostelní nám.)

Markéta Schley Reindlová – varhany (ČR - SRN), Nina Romy Dörfler – zpěv (SRN)

Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, P. Eben

 

7. 8. Koncert k nedožitým 90tinám P. Ebena (vstupenky)

koncertní síň Klára (Františkánské nám.)

Irena Chřibková - varhany, Hana Benešová, Miroslav Táborský – umělecký přednes

Program: Petr Eben / J. W. Goethe: Faust pro varhany a recitaci

 

Pozvánka na 23. ročník Chebského varhanního léta

Koncertní síň sv. Kláry

Hudebníci v emigraci

K povolání hudebníka neodmyslitelně patřilo a stále patří cestování. Hudební dějiny jsou plné příběhů z cest. Hudebníci putují nejčastěji za věhlasnými pedagogy, školami, po koncertních turné, za lepší obživou, za životními partnery. Ale také utíkali a utíkají před pronásledováním kvůli „nesprávné“ víře nebo politickému názoru.

Ani čeští hudebníci nejsou výjimkou. V programu úvodního koncertu – v evangelickém Chrámu Pokoje si některá slavná jména připomeneme.

České dějiny zaznamenávají několik emigračních vln. V době husitských válek, v době pobělohorské, ve 2. polovině 19. století pak z důvodu silného nárůstu populace a nedostatku půdy. A konečně několik vln emigrace během 20. století – před 2. světovou válkou, po roce 1948 a po roce 1968.

Kostel sv. Mikuláše Cheb

Pro koncerty letošního ročníku CHVL jsme přednostně pozvali varhaníky (varhanice), kteří žijí a působí mimo svou rodnou zemi. Prožívají jistě občas podobné pocity, jako prožil např. Bohuslav Martinů, Jan Kubelík, Bedřich Janáček nebo Rudolf Firkušný. Na rozdíl od hudebníků této generace ovšem mohou do rodné země přijet, kdy mají chuť a nemusejí se obávat pronásledování nebo trestů.

Závěrečným koncertem (v koncertní síni Klára) si připomeneme nedožité 90. narozeniny skladatele Petra Ebena.

Za pořadatele Martina Kolářová, MgA.

 

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.