Spolek Maria Loreto v květnu

Na únorové členské schůzi Spolku Maria Loreto v roce 2003 se hovořilo tom, že poutní místo je přístupné jen o víkendech, kdy tam návštěvníky prováděla jedna paní ze St. Hrozňatova. A usneslo se, že Spolek zajistí na Loretě od června do září průvodcovské služby i ve všedních dnech. Brzy se přihlásilo 20 dobrovolníků. Byli to Petr Be-ran, A. Divíšková, L. Galíková (zemřela 2015), José Kočí (zemřel 2014), A. Kova-říková, L. Lednová, B. Loosová, H. Mal-cová, Petr a Magda Novotných, T. Penker-tová, M. Podávková, R. Polívková, F. Stach (zemřel 2007), A. Šimečková (zemřela 2005), A. Šťastná, E. Vávrová, A. Volková (zemřela 2018), J. Zahradník (zemřel 2017) a D. Zunová. Rozdělili si služby od pondělí do pátku už od května a do konce října.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v květnu

Čtvrteční plánované setkání v klubu 17. 5. 2018 jsme nahradily celodenním výletem. Loňské místo určení jsme rozšířily o návštěvu kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách a na zpáteční cestě prohlídku města Ostrov. Byla to dobrá změna. Skoky to jsou slavné „české Lurdy“ ztracené v karlovarských lesích. Obec Skoky je jednou z mnoha zmizelých obcí, kde zbyl jen kostel jako svědek mnoha, mnoha lidských životů. Navštívit toto místo je nejen silný duchovní zážitek, ale výlet do minulosti, kam se dostanete autobusem odbočkou na polní cestu a ještě asi půl kilometru pěšky.

Pan opat Lobkowicz pro nás zde sloužil mši svatou. Duchovní zážitek jsme trochu kompenzovaly polední zastávkou v jedné příjemné hospůdce ve Žluticích a pak pokračovaly do Ostrova. Je to úhledné a čisté město, s architekturou převážně již v moderním slohu. Prohlídku a výklad o kostele sv. Michaela nám zprostředkovala sympatická pracovnice fary. Kostel původně gotický je renesančně obnovený a barokně opravený. Byl původně zasvěcen sv. Mikuláši. Prostor je trojlodní, pečlivě udržovaný a nepřehlédnutelná je i vkusná květinová výzdoba. Bylo tam příjemné spočinutí. J

Ještě jsme prošly zámecký park a objekt cisterciáckého kláštera, udělaly si malou zastávku na kafíčko a hurá pěkně unavené domů. Výlet to byl odkládaný, ale mimořádně se podařil. Díky Bohu!

Klub křesťanských žen v listopadu

Na druhé zářijové setkání klubu přijal pozvání P. Petr Hruška. Měli jsme příležitost se vzájemně informovat o životě ve farnosti, který přináší radosti, ale také starosti-problémy. Radosti přijímáme samozřejmě, ale starosti musíme řešit. Jeden z více problémů, vystupuje do popředí, a to jak v nastupujícím zimním období řešit místo a čas mší svatých zvlášť o nedělích, sdělil P. Petr. Zda ve farním chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, nebo u sv. Václava ev. v kapli sv. Jana. Jednotný, společný návrh všech farníků nebude nikdy. Ani naše členky na schůzi nebyly jednotného názoru, a to nás bylo přítomno jen osm. Další limitující faktor farnosti jsou finanční zdroje, které neumožňují provoz ve více kostelích. Také služby a úklid se obtížně zajišťují mezi farníky. To vše stojí za zamyšlení. Modleme se za optimální řešení, které by vyhovovalo většině.

Z našich klubových úkolů pro nejbližší období zůstává zajistit poutní slavení sv. Václava, na které jsme jako každý rok pozvaly ženy z Waldsassenu. Kromě pohoštění bychom rády pro ně připravily i menší program, a to je nemalý úkol - dobrovolníků je málo a ještě musí ovládat němčinu.

A na konec sdělení: plánovaný výlet do Ostrova n. O. se ruší. Náhradní zájezd bude do Waldsassenu a okolí 28. 10. 2017. Bližší informace sdělí paní Alena Divíšková.                                                                 

Spolek Maria Loreto - 20. výročí jedinečné pouti

Růžencová cesta z Waldsassenu na Kappel je vskutku něco jedinečného. V Evropě, a snad i na světě, jsou růžencové cesty jen tři. Ta ve Waldsassenu byla postavena v r. 1698, rok před dokončením kostela Svaté Trojice na Kappelu. Další dvě jsou v Itálii. Nejstarší je zřejmě ta, která vede z města Loreto k loretánské bazilice, druhá z r. 1699 směřuje ze severoitalského města Vares k Madonna del Monte (horská Madona). Jistě není náhoda, že všechny tři růžencové cesty vedou do kopce. Na té „naší“ z Waldsassenu na Kappel je nejstrmější úsek při pěti zastaveních bolestného růžence. Poutník může lépe rozjímat o Kristově utrpení na křížové cestě.

Letos půjdeme na růžencovou pouť – dá-li Bůh – již po jednadvacáté. V roce 1997, tedy právě před dvaceti lety, ji v Chebu zavedl tehdejší farář P. Filip Z. Lobkowitz. A ten také každoročně růžencovou pouť vede, i když na ni po odchodu z Chebu musel přijíždět nejprve z Mariánských Lázní a později z kláštera v Teplé. Řady poutníků se proměnily, někteří odešli, někteří přibyli, někdo nechce absolvovat celou cestu, jede na Kappel naším autobusem a projde jen poslední pohodlný úsek slavného růžence. Také písně v lesní krajině už nezní tak silně jako dříve. Ale pan opat vydrží svým pevným hlasem celou cestu vést zpěv, uvádět jednotlivá zastavení a modlitby až do cíle, kostela Svaté Trojice.

V barokním kostele postaveném na půdorysu růžence si všimněte nástropní malby nad vchodem do kostela. Jeden ze znázorněných vojáků měl na výložkách hákový kříž. Po válce v r. 1945 byl tenhle nepatřičný detail přemalován.

Autobus na pouť odjíždí v sobotu 28. 10. v 10:00 z křižovatky, jízdenky jako obvykle u Aleny Kovaříkové za 100 Kč pro členy SML, 150 pro nečleny a pro dobrovolníky, kteří zajišťovali celou sezonu provoz na Loretě, je cesta zdarma.

ako

Poslání a setkávání farních buněk

Farní evangelizační buňky

V předchozích dvou číslech Zpravodaje (viz odkazy pod článkem), jsme přinesli několik podnětů k tzv. „farním evangelizačním buňkám" (viz www.evangelizacnibunky.cz). Dnes do třetice přinášíme v několika bodech souhrn vize, poslání a dynamiky setkávání těchto buněk ve farnosti.

VIZE FARNÍCH BUNĚK

Vizi malých společenství v církvi či farních evangelizačních buněk (jakýsi vysněný obraz, ke kterému směřujeme) dobře formuluje 28. článek apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium:

„Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře i společenství.

Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále ‚církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer' (Jan Pavel II.).

Číst dál...

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.