Podle rubrik

Hroznatova mísa prakticky

Hroznatova mísaFarnost jako Hroznatova mísa

Podle staré pověsti blahoslavený Hroznata při stavbě kláštera v Teplé dvakrát do roka (dle jiné verze každý večer) naplnil mísu mincemi a postavil ji přes noc s hořící lampou na okno kláštera, aby si každý z poddaných z mísy vzal tolik, kolik mu byl klášter za práci dlužen. Nikdo si prý nevzal více. Zbylé peníze ráno Hroznata rozdal mezi chudé. Mísa pocházející z poloviny 13. století pak byla po 400 letech (v 17. století) nalezena na jeho hrobě…

Při kázáních o poutní Slavnosti svaté Alžběty Duryňské 19. listopadu 2017 a o týden později při Slavnosti Krista Krále (nahrávky k dispozici ZDE) jsme slyšeli o potřebě citlivě vnímat potřeby lidí okolo nás (souhrnně viz článek Farnost jako Hroznatova mísa). Nejen těch, kteří nás aktivně oslovují s žádostí o podporu, ale i těch kteří jsou momentálně zasaženi chudobou či jakoukoli nouzí a jsou součástí našeho farního společenství a nijak se neozývají. Buď se stydí se ozvat, nebo se hlásí jen nesměle, a my je nevnímáme.

Chceme se tedy navzájem povzbudit k důvěře, abychom se se svými starostmi nestyděli přicházet za těmi, kdo nám mohou trpělivě naslouchat a pravděpodobně i nějak prakticky pomoci. Abychom rostli v důvěře, že farnost není jen prostorem společného slavení, ale i společného sdílení a oporou v těžkých chvílích. 

Hledali jsme způsob, jak toto povzbuzení k otevřenosti, abychom si v případě potřeby nebáli říci o pomoc, neustále mít před očima. A napadla nás: Hroznatova mísa! Ona, jak jsme slyšeli ve zmíněných kázáních, je vlastně celá naše farnost takovou „Hroznatovou mísou“, tedy prostorem, kam vkládáme to, co nám Bůh svěřil do správy, a bereme si, co potřebujeme k životu s druhými a pro druhé. A Bohu díky, když to funguje přirozeně, bez nějakých prostředníků, uvnitř rodin, malých společenství, v rámci přátelských či sousedských vztahů či mezi farníky, kteří se jen tak znají z kostela. Ale mnohdy právě na této rovině farnosti někteří potřebují konkrétní povzbuzení k tomu, aby si řekli o pomoc, či k tomu, aby svoji pomoc nabídli. 

Hroznatova mísa jako symbol

Už léta ve Zpravodaji máme v rubrice „Z kanceláře“ oddíl nazvaný „Pomoc potřebuji – nabízím“, ale nic moc kromě pravidelného zveřejňování účtu farnosti se tam neobjevuje. Rádi bychom tedy pomohli oživit toto vzájemné sdílení potřeb i darů ve farnosti prostřednictvím nástroje a symbolu zvaného „Hroznatova mísa“ a fungujícího podobně, jako ta mísa legendární.

Jak to bude fungovat?

  1. Oltář: Při všech mších bude před oltářem (v symbolickém centru eucharistie jako znamená Kristovy lásky sdílející se až do krajnosti) stát symbolická „Hroznatova mísa“, do které může kdokoli z farníků vložit své (na lístečcích, které tam budou k dispozici, napsané) „nabídky“ (věci, finance, čas, služba, schopnosti…) či své „potřeby“ (věci, finance, pomoc, podpora, rada, modlitba…), případně potřeby někoho, o kom vědí, že je v nouzi.
  2. Farnost: Po každé mši svaté se mísa s lístečky sklidí a nebude se nechávat v kostele trvale, protože bychom tímto způsobem rádi podpořili sdílení darů a potřeb především uvnitř farnosti, mezi farníky.
  3. Kontakt: Pokud ke své „nabídce“ či „potřebě“ uvedete nějaký kontakt na vás (stačí např. telefonní číslo či email, není třeba psát své jméno, i když i to je možné), při nejbližší možné příležitosti se vám ozveme a domluvíme s vámi, jakým způsobem vám můžeme zprostředkovat pomoc či využít vaší nabídky pomoci v nouzi.
  4. Přehled: Do tabulky, která bude trvale v kostele k dispozici, budeme postupně připisovat Vaše nabídky i poptávky, ale bez kontaktů, ty budou bezpečně uloženy u nás na faře. Když zde najdete něco, co se Vás týká, můžete pak přímo oslovit faráře či farní charitu, případně svůj kontakt s příslušnou potřebou či nabídkou opět na lístku vhodit do Hroznatovy mísy.
  5. Modlitba: Oblasti přímluv či díkůvzdání předáme (opět anonymně) společenství charitního růžence, které se za tyto oblasti bude přimlouvat či za ně děkovat při charitním růženci, ke kterému se scházíme každý čtvrtek v 18:15 na faře. Stejně tak tyto úmysly bude farář zahrnovat jako intence do mší svatých během týdne a některé z nich zahrne i do přímluv v neděli.
  6. Finance: Do „Hroznatovy mísy“ je možné také i průběžně, mimo běžných liturgických sbírek, vkládat i finance (volně, nebo i v obálce s případným přesnějším určením, na co konkrétně je věnujete), ze kterých se bude farnost pokoušet vycházet vstříc těm potřebám, které budou přesahovat možnosti vzájemné výpomoci. Jako základní vklad do tohoto fondu (který bude spravovat osobně farář pod kontrolou dvou k tomu určených členů pastorační rady farnosti) bylo se souhlasem pastorační rady vloženo 20 tis. Kč z letošní „Postní almužny“ a 9 tis. Kč, které jste do „Hroznatovy mísy“ vložili na Slavnost Krista Krále.
  7. Přímé sdílení: Samozřejmě, že stále platí, zvláště pokud jde o něco naléhavého, že můžete volat faráři (tel. 608 656 557) nebo na farní charitu (731 619 729), kde můžeme řešit Vaše záležitosti průběžně, bez nějakých papírků a tabulek. J Totéž pak se jistě i nadále bude dít přímo mezi jednotlivými farníky, rodinami či společenstvími, i bez zprostředkování fary.

Pokud chceme skutečně žít jako jedno tělo, měli bychom se odvážit sdílet i své starosti a bolesti, abychom nakonec aktivně nepomáhali všude kolem (i když i tomu se chceme jako farnost – za intenzivní pomoci naší farní charity – i nadále věnovat), a přitom nevěděli o trápení člověka, který sedává neděli co neděli vedle nás. Jak nás k tomu povzbuzuje i svatý Pavel:

„Nezemdleme tedy a kdykoli k tomu máme příležitost, konejme dobro vůči všem (se kterými se setkáváme), především pak vůči těm, se kterými souzníme v důvěře (v Krista)“ (Gal 6,9-10).

Eva Kolafová
pastorační asistentka
Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.