Podle rubrik

Výstava fotografií Jsme z jedné planety

Ve společenském prostoru našeho chrámu byla 8. 1. instalována nová výstava komentovaných fotografií, kterou bude možné navštívit do 31. 1. Autorem fotografií je fotograf Jindřich Štreit a doprovodných textů novinářka Martina Vašíčková.

Výstava s názvem Jsme ze stejné planety mapuje osudy lidí, kteří se narodili stovky a tisíce kilometrů od českých hranic, ale rozhodli se žít v Česku. Příběhy tří desítek cizinců, kteří v České republice našli druhý domov, zachytil svým objektivem dokumentární fotograf Jindřich Štreit.

Do projektu se podařilo zapojit migranty z blízkého zahraničí, ze Slovenska, Německa, Polska, Ukrajiny, ale i zámořské a exotické národnosti, například ze Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Ugandy nebo Jihoafrické republiky.

Různé životní osudy a zkušenosti dokresluje textová část výstavy od novinářky Martiny Vašíčkové, která zachycuje příběhy portrétovaných cizinců, motivace jejich rozhodnutí a komentáře života v České republice.

Texty odhalují samozřejmosti, které si mnozí Češi už ani neuvědomují – „jsme tady, protože tu není válka“, „chci tady vychovávat děti, protože tady funguje sociální a společenský systém“, „číšníci v restauracích a úředníci na úřadech jsou nevšímaví a arogantní“, „všude na světě mi už vždycky bude chybět kofola“, „Češi jsou neuvěřitelně negativní a depresivní, ale na druhou stranu mají skvělý smysl pro humor“, „tady jsem zapustil kořeny, kde jinde bych měl být pochovaný“.

Putovní výstava mapuje především rodinné či pracovní prostředí, podle toho, kam oslovení lidé fotografa pozvali nebo kde je právě zastihl.

Fotograf Jindřich Štreit se zaměřuje především na dokumentární fotografii. Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obhájil v roce 2000 docenturu na katedře fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, a v roce 2009 byl jmenován profesorem. V roce 1982 byl vězněn v souvislosti se svými kulturními aktivitami.

Od roku 1967 do současnosti realizoval na devět set samostatných výstav v řadě zemí Evropy i v zámoří, jeho práce najdete v řadě domácích i zahraničních galerií. Je autorem tří desítek knižních publikací. Ve svých dílech vytvořil tematické cykly fotografií, zaměřené na určitou subkulturu, především na vesničany, Romy, či přistěhovalce. Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní činnosti.

Cyklus Jsme ze stejné planety vznikl v Charitě Česká republika jako součást projektu Pozitivní obraz cizince v České republice, který probíhal v letech 2011-2012 a byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků. Po skončení projektu byly fotografie vystavovány na mnoha dalších místech Česka i v zahraničí.

Výstavu realizuje Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky, v rámci programu Integrace cizinců 2019.

Kateřina Hamr

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.