Podle rubrik

Četba Bible na květen

Diecéze čte BibliDále v článku přinášíme pravidelnou dávku podnětů k průběžnému čtení Písma svatého podle diecézního projektu Diecéze čte Bibli. Další podněty najdete při středeční „biblické“ mši od 8:00 a každou třetí středu v měsíci při biblické tematické přednášce od 9:00 a 19:00. 

Na květnovou „biblickou středu“ zveme všechny, kteří chtějí v biblickém poselství zkoumat poselství poslední a nejpodivnější knihy Nového zákona - Zjevení sv. Jana.

Dále v článku najdete rozpis čtení Bible na květen.

Odpovědi na předešlé otázky:

Nehemjáš: Nehemjáš zastával v judsku funkci místodržícího.

Zacharjáš: Jméno Zacharjáš znamená „Hospodin si vzpomněl“ či „Hospodin pamatuje“.

Ester: Podle tradičního židovského výkladu se v hebrejské verzi textu knihy Ester ani jednou neobjevuje Boží jméno, aby rozjaření účastnící oslavy svátků Purím při proklínání Hamana neprozřetelně nevyslovili jméno Boží. Elie Wiesel se pak také ptá, jestli se Bůh z této knihy nestáhl do ústraní kvůli pomstě, kterou Židé nakonec aplikovali na svých nepřátelích (Est 9).

Malachiáš: Odkazy na knihu Malachiáš nalezneme v evangeliích v Mt 11,10, v Mk 1,2 a v Lk 7,27 (vše citáty z Mal 3,1); v Mt 11,14 a v Mt 17,10-13 (obojí citát z Mal 3,23); v Lk 1,16nn (citát z Mal 3,24).

1. Makabejská: O svátku Chanuka si Židé připomínají znovuposvěcení chrámu v roce 164 př. Kristem.

V květnu čteme:

1. Makabejská 15–16

2. Makabejská: 2. kniha Makabejská není pokračováním knihy předchozí, ačkoli z ní přebírá některé události. Je výzvou k řádnému slavení svátku stánků a k oslavě znovuposvěcení chrámu a připomínají se události tomu předcházející.

Otázka: Kdo je autorem díla?

Listy Janovy: 1. Janův byl určen k předčítání v církevních obcích jakožto pastýřský list. Vznikl jako odpověď na učení falešných učitelů. 2. a 3. Janův jsou klasickými dopisy.

Otázka: Kolikrát se v 1. Janově listě objevuje slovo láska?

2. Petrův: Je psán převážně pro křesťany z řad pohanů, varuje před falešným učením, povzbuzuje ke svatému životu a růstu v milosti. Autor zřejmě není totožný s pisatelem 1. Petrova.

Otázka: Se kterým listem má 2P obsahově hodně společného?

Zjevení Janovo(Apokalypsa): Pro většinu křesťanů nejtěžší kniha NZ. Můžeme se na ni dívat několika pohledy:

o 1. pohled – všechna vidění mají svůj původ v situaci římského impéria 1. stol. Proroka děsilo zlo, které se rozmohlo.

o 2. pohled – kniha podává celkový pohled od 1. stol. do druhého Kristova příchodu.

o 3. pohled – kniha se zabývá tím, co se bude dít při druhém Kristově příchodu, je převážně prorocká.

o 4. pohled – záměrem spisu je dodat inspiraci a útěchu pronásledovaným křesťanům, aby vydrželi až do konce.

Správným přístupem je zřejmě kombinace všech těchto pohledů.

Otázka: Kdy kniha Zjevení zřejmě vznikla?

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.