Podle rubrik

Recenze - Síla přímluvné modlitby

Zdali pak jste si milí čtenáři všimli, že pan farář osobně instaloval malou výlohu farního knihkupectví do vstupní chodby fary? A nejen to, dokonce pro ni sám vymyslel zámek, aby tam vystavené knihy zůstaly pěkně všem na očích. Přijďte se podívat.

A stejně jako v minulém měsíci, využívám svolení jedné jihočeské farnice a přináším vám její „recenzi“ na knihu, kterou i my máme ve farní knihovně (viz dále v článku).

JiriK

Síla přímluvné modlitby

Kateřina Lachmanová

Někdy jsme v pokušení říci: „Když už nelze dělat nic jiného, aspoň se budeme modlit.“ S takovým postojem polemizuje autorka hned v úvodu knihy. Přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru.

Křtem jsme spojeni s Kristem, proto jsme pozváni i k jeho službě přímluvce u Boha. Skrze přímluvnou modlitbu se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se časem projeví viditelným způsobem.

Pokud máme o vyslyšení příliš lidské představy, hrozí nám, že ztratíme důvěru. Jsou ještě další postoje, které oslabují nebo přímo znehodnocují přímluvnou modlitbu. Jednou z nejčastějších překážek je neodpuštění. Někdy se můžeme dostat do postoje nadřazenosti nad těmi, za něž se modlíme. Modlitbu znehodnocují i pohanské postoje - snaha nějak s Bohem manipulovat. Někdy dochází k pokusům manipulovat s lidmi: to když chceme prosadit, aby se s člověkem děla vůle nikoli Boží, ale naše. Přímluvnou modlitbu deformuje i pocit trpitelství: pod záminkou soucitu se ploužíme světem s výrazem, jako bychom nesli celou jeho tíhu na svých bedrech (je dobré říci si jako Jan Křtitel: „Já nejsem Mesiáš.“).

Je důležité prosit s vírou a důvěrou, opírat se o Boží milosrdenství. Ani ta nejnepatrnější modlitba nepřijde nazmar. Ježíš je schopen proměnit ve velké požehnání i něco tak malého, jako je moje přímluvná modlitba.

Romana Bilderová

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.