Podle rubrik

U trapistů bez trápení

S povděkem jsem přijal pozvání P. Petra k dvoudennímu setkání na 8. a 9. dubna se skupinkou spoluvěřících do mnišského kláštera trapistů v Novém Dvoře. Pojala mne zvědavost a touha poznat trochu hlouběji život v klášteře, který jsem sice už před tím dvakrát navštívil. Ale při krátkých návštěvách život řeholníků, kteří celý svůj život věnují modlitbám a práci, poznat nelze.

Tento přísný řád má přesná pravidla denních modliteb a jeho v současné době 24 členů v přesný čas vchází do prostoru moderního kostela k obřadu a podle zavedeného ritu se modlí a zpívá žalmy.

My jsme měli možnost se všech jejich obřadů zúčastnit a spolu s nimi se modlit. Překvapila mě i pohostinnost, se kterou jsme byli přijati. Jejich dům pro hosty je moderně a pohodlně vybaven a také kuchyně je neméně moderní. A dobrá!

Nejen že nám po celou dobu přálo krásné skoro už jarní počasí, ale cítil jsem také, jako by celá naše skupinka scházející se v kapli pod "taktovkou" našeho duchovního vedoucího P. Petra byla jarním Duchem svatým prozářená.

Jsem skautem a skauti se německy nazývají "Pfadfinder", což volně přeloženo znamená "hledač stezky". Tady jsem měl možnost pocítit, co to vlastně doopravdy znamená. Obecně je skaut vlastně hledačem stezky v přírodě, tedy jakýmsi stopařem, ale věřící skaut má za povinnost hledat i stezku k Pánu. A hlídat si, aby z této stezky, která není vždy úplně přímá, nesešel a nebloudil. Všechny pocity, které se člověka v takovém prostředí zmocňují lze jen těžko sdělit. Je to povznášející radost a vděk Pánu Ježíši za život, zdraví, rodinu, společenství, lásku. Za vše, co od něj úplně zdarma dostáváme. Přál bych si, aby uměl tyto pocity lépe vyjádřit a podělit se o ně se všemi blízkými a všemi spoluvěřícími.

Těším se, že tato příležitost nebyla jediná a že podobná setkání budou i v budoucnu častější a budou upevňovat naše společenství ve víře a lásce.

Sokol

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.