Podle rubrik

Jiný svět

Klášter trapistů Nový DvůrZpráva o tom, že letošní „výjezdní zasedání“ pastorační rady a dalších vedoucích z farnosti se bude konat v Novém dvoře u Toužimi, sídle trapistů, mě překvapila docela dost. O trapistech, reformovaném řádu cisterciáků, něco málo vím z knihy Thomase Mertona Hora sedmi stupňů. Je to kontemplativní, velmi přísný řád. V takovém prostředí máme pobývat my, lidé žijící v normálním světě? Alespoň že nás bude 25, snad se té trapistické přísnosti ubráníme!

Hned sám Nový dvůr, stojící osaměle v krásné, slunné jarní krajině, provívané dost silným chladným větrem, působil nezvykle. Okamžitě jsme zamířili do kostela, abychom se zúčastnili nešpor. Je to nejzvláštnější chrám, jaký jsem kdy viděla. Nemá žádný portál, vstupuje se úplně uzoučkým vchodem z uzavřeného dvora. A uvnitř? Úžasný čistý bílý prostor, kam dopadá denní světlo ze skrytých oken.

V chórových lavicích stáli řeholníci v bílých pláštích a dva mládenci v civilu. Začal jednohlasý zpěv žalmů, střídavě českých a latinských - nádherný souzvuk hlasů bez hudebního doprovodu. Chvála Boha a Jeho skutků. A vzadu jsme stáli my, ještě celí naplnění starostmi našeho světa, jeho zmatky a hlukem. Ocitli jsme se v jiném světě!

Klášter trapistů Nový DvůrI náš duchovní program se tomu přizpůsobil, převládlo mlčení, rozjímání. Brzy jsem cítila, jak mě ten zvláštní jiný svět vtahuje do sebe a vše, co mě tíží a zaměstnává, zvolna odplouvá.

Během těch hodin, které jsme v Novém dvoře strávili, mě naplnila taková tichá radost z toho, že jsem věřící křesťan, že Bůh je, že nás má rád, že jsme mu blízko, že prostě jsme přátelé. Taková slova vypadají tak známě, skoro všedně až banálně.

Ale já nemůžu zapomenout na to, že ta radost byla - není vhodnější slovo pro ten pocit – spiklenecká!

jk

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.