Podle rubrik

Seminář Povolání a věrnost

Povolání a věrnost: SborníkPřed prázdninami skončil seminář zaměřený na prohloubení zkušenosti svého osobního povolání na základě intenzivní četby Písma a osobní modlitby – „Povolání a věrnost“. Zde jsou k dispozici materiály, ze kterých účastníci i průvodci seminářem čerpali:

Jednou z absolventek, která se pravidelně zúčastňovala, byla i Martina.  Ochotně odpověděla na několik otázek:

Jak dlouho seminář trval?

Dvanáct týdnů, podle mého to byla dostatečně dlouhá doba, abychom hlouběji pronikli do tajů modlitby.

Byl hodně početně zastoupený?

Scházeli jsme se ve dvou skupinách, každou z nich vedl jeden z Petrů. Nás i s P. Hruškou bylo jedenáct. Myslím, že všichni jsme se zúčastňovali rádi, nikdo to nebral jako nějakou povinnost, seminář nás obohacoval.

Takže teď otázka zásadní: Co dal seminář tobě osobně, čím tebe obohatil?

Pochopila jsem při něm jednu velice důležitou věc: Nikdy nejsem ve svých problémech, ať jsou sebevětší, sama. Úplně jasně jsem pocítila, že vždy se někde, odněkud, na mne dívá Bůh a důvěřuje mi. To byl pro mne ohromný objev, velká věc, dalo mi to novou sílu.

Dříve jsi to tak necítila?

Kupodivu ne, i když jsem vždy byla věřící, občas se mi stávalo, zvláště, když mě postihovaly různé životní trable a zkoušky, že mi připadalo, jakoby byl Bůh někde jinde, nezajímal se o mě, nepomáhal mi. Mívala jsem dojem, že jsem na všechno jen sama, že Bůh mě neslyší. Díky semináři jsem si naplno uvědomila, že to není pravda, že tomu tak není.

Můžeš přiblížit těm, kdo se nezúčastnili, jak vlastně seminář probíhal?

Na konci každého sezení jsme dostávali na příští týden „úkol“ – přečíst úryvek z Bible, promýšlet ho, zkoušet ho aplikovat do každodenního života. Právě v tom spočívala ta intenzita prožitků, kdy jsem, alespoň pokud mluvím za sebe, měla příležitost se hlouběji ponořit do modlitby a více ji propojit se svým životem. Na dalším sezení jsme potom mohli o svých zkušenostech a prožitcích hovořit a porovnávat své zkušenosti s prožitky druhých.

Naučila ses lépe prožívat modlitbu?

Zkušenosti s touto formou modlitby jsem měla už v minulosti, v tom to pro mne nebylo nové.

Seminář mi však umožnil, abych tuto formu modlitby prohloubila, lépe prožila. V tom mi pak pomohly i zkušenosti druhých, to, že jsme se o své zkušenosti mohli ve společenství dělit s druhými. Důležité pro mne bylo i nenásilné vedení ze strany P. Hrušky, který byl vynikající nejen jako moderátor práce naší skupiny, ale i jako učitel.

A naposledy otázka „na tělo“. Bylo něco, co ti v průběhu semináře nevyhovovalo, něco, co by tě odrazovalo?

Ne, nic takového. Naopak bych zdůraznila, že sympatickým rysem semináře bylo to, že jsme nikdo nebyl k ničemu „nucen“, že jsme měli naprostou svobodu. Když se mi chtělo zpívat, zpívala jsem, když se mi nechtělo hovořit, mlčela jsem… a nikomu to nevadilo. Určitě, pokud se zase něco podobného bude v naší farnosti pořádat, budu mezi prvními, kdo se přihlásí

rym

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.