Podle rubrik

Pastorační a ekonomická rada farnosti

Prodej pozemků Dřenice

V prosinci naše ekonomická i pastorační rada konzultovaly žádost města Chebu o odkoupení některých pozemků v KÚ Dřenice (o celkové výměře 17.945 m2) souvisejících s lokalitou, kde město Cheb plánuje zřídit tzv. Průmyslovou zónu II. Po jednáních zástupců města Chebu s farářem a se zástupci Biskupství plzeňského ekonomická rada tento prodej za podmínek sjednaných se zástupci biskupství odsouhlasila a pastorační rada v návaznosti na své předchozí doporučení svůj souhlas podmínila „splněním všech dnes standardních požadavků na ekologická a klimatologická kritéria budoucího využití těchto pozemků“ a doporučila uzavření kupní smlouvy „podmínit ustanoveními směřujícími k zodpovědné ochraně přírody a krajiny v duchu encykliky Laudato si‘ papeže Františka a dalších dnešních standardů a příkladů dobré praxe v této oblasti“.

Majetková oddělení biskupství a města nyní jednají o podobě kupní smlouvy, která by tato doporučení zohledňovala. Zároveň probíhá proces změny Územního plánu, který tyto pro nás důležité otázky vyváženosti důrazů ekonomických, sociálních a ekologických také podrobně řeší.

Nájemní smlouva Kotec

Ekonomická i pastorační rada farnosti se v prosinci a lednu také zabývaly využitím prostor, které se v bočním křídle farní budovy (vchod ze Školní ulice) uvolnily po kontaktním centru Kotec, které bylo přesunuto do jiných prostor mimo centrum města. Pastorační rada opět v návaznosti na listopadové setkání podpořila uzavření nájemní smlouvy na dočasné podporované bydlení pro dvě osoby doposud žijící bez stálého přístřeší s cílem pomoci jim k získání zaměstnání a v budoucnu i vlastního stálého bydlení. Kromě péče o pronajaté prostory budou také spolupracovat na zajištění prostoru pohostinnosti pro lidi bez přístřeší v čase po nedělní bohoslužbě.

Nájemní smlouva byt Májová

Ekonomická i pastorační rada se v prosinci nakonec také zabývaly otázkou potřeby úpravy výše nájmu za byt ve vlastnictví farnosti v Májové ulici tak, aby odpovídal výši nájmu v místě obvyklé (jak požaduje biskupství plzeňské). Po osobním jednání s nájemcem byla výše nájmu v tomto duchu od 1. 1. 2020 upravena.

Pastorační vize farnosti

V následujících týdnech se bude pastorační rada věnovat dopracování aktualizované dlouhodobé pastorační vize farnosti „Žít život sloužící Životu“ a konkrétních pastoračních záměrů farnosti pro nejbližší dobu.

Rozvojový plán farnosti

Ekonomická rada se pak kromě dopracování rozpočtu farnosti pro rok 2020 bude s podporou pracovníků biskupství věnovat zpracování dlouhodobého rozvojového plánu farnosti, který podrobně zmapuje stav veškerého majetku farnosti (včetně zrestituovaných pozemků), výnosy z jeho vlastnění, náklady na jeho správu a celkový ekonomický potenciál farnosti a navrhne hlavní linie rozvoje správy majetku, hospodaření s financemi a možnosti finanční spoluzodpovědnosti na zajištění poslání farnosti rozvedeného v pastorační vizi.

Za tímto účelem – i kvůli další správě majetku farnosti – intenzivně hledáme někoho, kdo by se správě majetku farnosti byl ochotný věnovat systematicky.

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.