Podle rubrik

Ekonomická rada v únoru

Program pracovního setkání ERF, která se konala 15.2. 2007 byl značně nabitý. Jednalo se o aktuálním vývoji projektu Ohrožené kostely, o prodeji farního inventáře a pozemků, projednávala se účetní uzávěrka za rok 2006 a rozpočet pro rok 2007.

 

Projekt Ohrožené kostely se nyní rozvíjí především ve věci kostela sv. Anny v Paliči, který se v těchto dnech převádí do majetku nadace pana Mandžirova. Následně bude prodán nadaci i inventář, ten však jen za symbolickou cenu. Co se týče kostela Nejsvětější Trojice ve Starém Hrozňatově, ten bude darován zájemci, který nyní usiluje o koupi hrozňatovského zámku s tím, že by se prodával pouze inventář, ale ten již za tržní cenu. Ve věci kostela v Dřenici a v Nebanicích se s jejich prodejem či darováním prozatím čeká do doby, než budou jasnější reference k projektům pana Mandžirova.

Připravovaný prodej gotické Piety vystavované v chebské galerii Klára je vyvolán potřebou dofinancovat schodkový rozpočet budovaného farního centra (asi 2,5 mil.). O koupi Piety projevil zájem její vystavovatel – chebská galerie. Prodej je ve stadiu přípravy znaleckého posudku, ale z předběžných informací se zdá, že by cena Piety mohla z větší části uhradit zmíněný finanční schodek. K uskutečnění prodeje by mělo dojít ke konci roku 2007. V návaznosti na tento prodej bude nutné zajistit překlenovací financování výstavby farního sálu. P. Petr Bauchner navrhl požádat soukromé osoby o dočasnou bezúročnou půjčku ve prospěch financování výstavby farního sálu.

Farnost je vlastníkem asi 5 hektarů pozemků, z nichž jen část je využívána na základě vhodných nájemních smluv. Mezi nevýhodně pronajímané patří pozemek se zahrádkami v DŽ, který ERF doporučila prodat.

ERF se dále seznámila s účetní uzávěrkou za rok 2006. Jelikož se jedná o dosti složitou otázku věnujeme jí více prostoru v příštím Zpravodaji.

ERF dále doporučila aby ziskové hospodaření střediska Loreta podporovalo rozvoj celkové pastorace farnosti. Příspěvek Lorety za rok 2006 by tak byl 100 000 Kč. Doporučení ERF bude následně konzultováno na Radě Lorety.

ERF byl následně předložen rozpočet farnosti na rok 2007. V oblasti provozních příjmů a výdajů je rozpočet přebytkový (asi +500 tis. Kč). Celkově je ale schodkový (-452 tis. Kč) Jedná se především o investiční náklady na dobudování farního sálu (cca -945 tis. Kč) Z dalších větších investičních záměrů rozpočet počítá ještě s opravou báně kostela sv. Michaela v Dolním Žandově (asi 650 tis. Kč), rekonstrukcí střechy stodoly v areálu farního penzionu (asi 100 tis. Kč), nového ozvučení v kostele sv. Václava (100 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč sbírka), zabezpečením milostné sochy na Loretě (asi 150 tis. Kč), oprava fasád na Loretě (100 tis. Kč) a instalací 2 rekonstruovaných soch do areálu Lorety (100 tis. Kč).

Jak je z předloženého vidět, i v roce 2007 nás čekají v oblasti finančního správcovství dost závažné kroky. ERF z tohoto důvodu doporučuje ve farnosti konat modlitby za hospodárné využití finančních prostředků a jejich dostatečný přísun.

Petr Bauchner

 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.