Podle rubrik

Jak jde teď u nás život?

Na tohle téma se asi se svými přáteli bavíte často. Opatření proti šíření koronaviru změnila řadu věcí v i mém životě. V první řadě jsem přestala dojíždět do práce autobusem. Každoročně jezdím od jara do podzimu z Františkových Lázní do práce na kole, tak jsem prostě letos začala o něco dřív. Na ranní mrazíky pomohou dvoje rukavice a vycházející slunce a ptačí zpěv jsou mi odměnou za trochu té otužilosti. Na faře jsme zavedli řadu praktických kroků, které minimalizují společné setkávání jednotlivých členů farního týmu, a omezili jsme i kontakt s veřejností, ale jinak pracujeme dál pořád stejně.

OknoNavíc jsem se zapojila po večerech do šití roušek a také do telefonického kontaktování Vás všech našich farníků v seniorském věku. Nyní se nám velice hodilo, že máme naši farní kartotéku, kde máme kontakty na Vás všechny, kdo se nějak k naší farnosti hlásíte. Chtěli jsme zjistit, zda máte někoho, kdo se může o Vás postarat, případně nabídnout pomoc, podporu, roušky apod. Potěšilo nás, že mezi kontaktovanými nebyl téměř nikdo, kdo by byl zcela osamělý. Téměř každý má okolo sebe rodinu, přátele či sousedy, kteří mu pomáhají.

Doma mi to stále připadá tak trochu, jako kdyby byly prázdniny, protože oba synové jsou s námi doma a já jim musím pořád něco péct a vařit. 😊 Jeden se učí na maturitu a druhý píše bakalářskou práci, a protože je téměř stále slunečné počasí, odpoledne chodíme jednotlivě či po dvojicích na procházky.

Velikonoce letos pro mě byly v určitém ohledu smutnější – to, že jsme se nemohli všichni sejít na křížové cestě nebo na bohoslužbách v kostele mě opravdu mrzelo. Uvědomuji si postupně, že setkávání s ostatními farníky mi už hodně chybí.

Na druhou stranu to byla příležitost trávit víc času společně s rodinou, zapojit syny aspoň trochu do společného slavení doma, vzpomínat na minulé roky a děkovat, že jsme ve zdraví všichni takhle pohromadě. Měla jsem i víc možností jít ven, sama si v přírodě někde posedět a v klidu se modlit a užívat krásy stvoření.

Farář Petr se rozhodl, že zkusíme s podporou malého týmu 2 – 3 osob přenášet bohoslužby online z farního sálu. V rámci této služby jsme se při velikonočních bohoslužbách vystřídali postupně skoro všichni akolyté a lektoři z pastorační rady, kteří nejsme v seniorském věku. Mohla jsem si tedy vyzkoušet, jaké to je „být při tom“ i jaké je sledovat bohoslužbu na počítači, což obvykle nedělám.

Na Zelený čtvrtek mi nebylo moc dobře, tak jsem celý den ležela. Bohoslužbu večer jsem sledovala v pyžamu z postele a říkala jsem si, že mě tahle forma slavení upřímně řečeno moc neoslovuje. V pátek už mi bylo dobře, tak jsem se odpoledne na křížovou cestu a na večerní obřady uctívání kříže oblékla, jako kdybych měla jít do kostela, a celý obřad jsem reagovala, jako kdybych tam byla. Včetně odpovědí, zpěvů i postojů. A byl to pro mě úplně jiný prožitek! Nebylo to úplně stejné jako být na mši svaté osobně, ale dost se to tomu blížilo. Takže z toho pro mě vyplynul závěr, že jak danou situaci prožiju, je z velké míry dáno tím, jaký k ní zaujmu vnitřní i vnější postoj.

V sobotu jsem při vigilii byla součástí asistence ve farním sále, kde jsem si užila s velikou vděčností, že tam mohu být. Zároveň jsem ale pociťovala smutek při vzpomínkách, jak to bylo krásné a slavnostní ty minulé roky, kdy jsme si užili oheň venku, exsultet v chrámě zpívaný z kazatelny a průvod se svíčkami…

V kostele nás bývá obvykle v neděli 100 – 120 věřících, ale ukázalo se, že naše velikonoční online bohoslužby měly 200 až 300 zhlédnutí a sobotní vigilie dokonce přes 1200. V komentářích naši farnost pozdravovali lidé z nejrůznějších koutů Čech i ze zahraničí, takže své příznivce si tato forma slavení určitě získala. Ale myslím, že velkou roli ve sledovanosti hrál i tón kázání patera Petra, který je vždy prodchnutý Pokojem, Láskou a Nadějí. A to nám všem přeji i do dalších dnů, které nás čekají, a my nevíme, co můžeme čekat od nich.

eko

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.