Podle rubrik

30 chvilek pro demokracii

Ve zkrácené verzi přinášíme podněty z poslední statisícové demonstrace na Letné 16. listopadu 2019. Jde o zdánlivé drobnosti, chvilky našeho času. Chvilky, které když se sečtou, mají sílu měnit atmosféru v naší zemi i demokracii k lepšímu.

ZAJÍMÁM SE O VEŘEJNÉ DĚNÍ

Život každého z nás se odvíjí v širším společenském celku. Za stav společnosti proto neseme všichni svůj díl odpovědnosti.

1. Pravidelně sleduji důvěryhodná média.

2. Předplácím sobě či někomu jinému důvěryhodné médium.

3. Ověřuji si informace i z jiných nezávislých a spolehlivých zdrojů.

4. Chodím na veřejné přednášky nebo debaty a vzdělávám se (knihy, filmy apod.).

PROJEVUJI VEŘEJNĚ SVŮJ NÁZOR

Do veřejné debaty se můžeme zapojit všichni. A skrze tuto debatu pak můžeme ovlivnit směřování celé naší společnosti.

5. Na sociálních sítích sdílím ověřené informace nebo názory z důvěryhodných zdrojů a přidám vlastní komentář.

6. Podepíšu petici pro dobrou věc.

7. Půjdu či uspořádám demonstraci.

8. Aktivně se zapojuji do diskuze ve veřejných debatách, na sítích nebo v médiích.

VEDU DIALOG S OSTATNÍMI LIDMI

Základem demokratického společenství je různorodost, ve které díky debatě nacházíme styčné body a společné hodnoty.

9. Bavím se o politickém dění s blízkými, a to i v případě, když mají odlišné názory.

10. Při rozhovorech s lidmi, s kterými nesouhlasím, se učím hledat to společné.

11. Zkouším porozumět ostatním a zjišťovat, proč jim jejich názory dávají smysl.

VYTVÁŘÍM SPOLEČENSTVÍ

Dobré vztahy s lidmi kolem nás působí jako nejlepší prevence lhostejnosti. Díky nim poznáváme, že k péči o společný prostor může přispět každý.

12. Poznávám své sousedy, respektuji je a dokážu se s nimi bavit o veřejném dění.

13. Podílím se na pořádání akcí, které spojují občany v místě, kde žiji.

14. Zajímám se o akce místních spolků a informuji se o tom, co dělají.

15. Pomáhám s pořádáním debat či setkání.

ZAPOJUJI SE DO POLITIKY

Politika, to není jenom parlament, ale každá aktivita, která může napomáhat rozkvětu obce nebo státu, ve kterém žijeme.

16. Volím zodpovědně, před volbami si přečtu programy stran a zjistím si co nejvíc informací o jednotlivých kandidátech.

17. Respektuji politiky, kteří svou práci dělají zodpovědně a pro veřejné blaho.

18. Zajímám se o problémy obce, kde žiji.

19. Orientuji se v tom, jak fungují úřady, a sleduji, aby byla dodržována pravidla.

20. Oslovuji své zastupitele, kladu jim otázky, sdílím s nimi své zkušenosti.

21. Stanu se příznivcem některé politické strany nebo do ní vstoupím.

22. Budu kandidovat v místních, krajských nebo celostátních volbách.

PODPORUJI PROSPĚŠNÉ AKTIVITY

Pečovat o věci veřejné znamená směřovat i do oblastí, kam státní správa nedosáhne.

23. Dávám veřejně prospěšným organizacím zpětnou vazbu a cením si jejich práce.

24. Pravidelně finančně podporuji neziskovou organizaci, s jejíž činností souzním.

25. Zapojuji se do veřejně prospěšné činnosti, dávám k dispozici své dovednosti.

26. Dobrovolně se podílím na zlepšování veřejného prostoru a péči o něj.

27. Finančně podporuji kulturní akce, veřejně prospěšnou instituci nebo stavbu.

28. Zajímám se o problémy slabších (lidí s postižením, seniorů, sociálně slabých) a usiluji o jejich začlenění a podporu.

29. Při svém podnikání zohledňuji okolí a pomáhám posilovat místní společenství.

30. Podnikám s respektem k přírodě a pomáhám kultivovat místní krajinu.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.