Novinky z Charity

Škola sv. Anežky - seminář

V květnu nás čekaly hned dvě možnosti k hlubšímu proniknutí do umění služby doprovázení nemocných v rámci našeho charitního formačního projektu nazvaného „Škola sv. Anežky“:

Přednáška MUDr. Marie Svatošové v Karlových Varech a seminář navazující na přednášku "Dobrá smrt nebo Dobré umírání?"

V pondělí 7. května se v Karlových Varech konala přednáška MUDr. Marie Svatošové, zakladatelky hospicového hnutí u nás, kterou známe také z její literární činnosti. Spolu s Petrem Hruškou ji navštívily i některé dobrovolnice Farní charity. Paní doktorka se s námi podělila o své zkušenosti z doprovázení těžce nemocných a umírajících. Inspirující přednáška přinesla všem zúčastněným celou řadu podnětů k zamyšlení. Část z nás pak hezký večer završila v příjemném přítmí místní čajovny.

V pondělí 21. května jsme pak na chebské faře přivítali vzácné hosty – Alici Průchovou, zdravotní sestru z tísňové služby Městské charity Plzeň, Vlastu Cabákovou, zdravotní sestru z terénní služby MěChP a Zdeňka Malinu, ošetřovatele z Hospice sv. Lazara. Ve farním sále se nás sešlo kolem dvaceti – jak naši charitní dobrovolníci, tak další hosté a zájemci o službu nemocným.

Během společně strávených tří hodin jsme nejen naslouchali zkušenostem našich hostí, ale také jsme se pustili do živé diskuse, a to jak společně, tak později ve dvou menších skupinách. Jedna skupina se věnovala službě dobrovolníka či pracovníka pomáhajících profesí z hlediska jeho vnitřních zdrojů, motivace, formace či možnosti čerpání sil ke službě. Druhá skupina se pak zaměřila na praxi doprovázení vážně nemocného včetně práce s jeho vlastní rodinou.

Podle výsledků závěrečných dotazníčků i podle toho, že bylo velmi náročné tyto diskusní skupinky ukončit v dohodnutém čase se zdá, že seminář přinesl zas nějaké důležité kamínky do mozaiky, která se nám zde v Chebu postupně skládá kolem služby nemocným a umírajícím. Jakou tyto služby v dalším období naberou podobu, o tom se již budeme muset poradit na nově vznikající Radě Farní charity.

Jana Karasová & Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.