Virtuální kaplička farnosti

Oheň Milý virtuální poutníče,

dobrouzdal jsi na stránku se symbolem hořícího Božího srdce, kterým se můžeš nechat pozvat ke krátkému či delšímu modlitebnímu zastavení se.

Pokud by ses chtěl v modlitbě spojit s naší farností, níže máš k dispozici oblasti, za které se momentálně ve farnosti především modlíme. Přes tento formulář nám můžeš zaslat návrh na aktualizaci těchto úmyslů, případně zaslat i svůj osobní úmysl.

Můžeš ovšem zavítat i do osobního Posvátného prostoru, kde najdeš impulsy pro osobní modlitbu s Písmem.

Pokud se chceš spojit s celou katolickou církví, mohou ti v tom pomoci stránky Denní modlitby církve.

A budeš-li chtít se modlit přímo společně s námi, mrkni se SEM na příležitosti ke společnému slavení bohoslužeb či k setkávání ke společným modlitbám v naší farnosti. Na úmysly vložené do této Virtuální kapličky a do Hroznatovy mísy se společně modlíváme především při páteční mši svaté v kapli sv. Jana na faře v Chebu (zimní čas od 17:00, letní čas od 18:00). 

Témata k díkůvzdání

  • Za všechny, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na prohlubování poslání naší farnosti "žít život sloužící Životu"
  • Za věrnou modlitební podporu života a služby farnosti ze strany nemocných

Dlouhodobé oblasti přímluv

Naléhavé oblasti přímluv

  • Za lidi, rodiny a oblasti vážně zasažené epidemií koronaviru
  • Za nemocné, trpící a umírající v současné pandemii a jejich rodiny

Každoměsíční přímluvy Žít Laudato si

  • Za ty, kdo jsou vyháněni ze svých domovů přírodními katastrofami způsobenými a umocněnými globálním oteplováním. Ať dojdou vyslyšení a přijetí.
  • Za naše farní společenství, abychom těm, kdo nemohou zůstat ve svých domovech rozrušených táním, bouřemi, záplavami a požáry, otevírali svá srdce.

Vaše modlitební úmysly

  • Další radosti, bolesti či jiné úmysly, které máte na srdci, v nichž byste se chtěli spojit v modlitbě s ostatními čtenáři těchto stránek a které byste chtěli položit na srdce i naší přímluvné skupince, můžete stručně popsat a zaslat správci virtuální kapličky.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.