Svátek Svaté rodiny - modlitba a loňská kázání

Protože jsme letos o Svátku Svaté rodiny nenahrávali kázání, dáváme k dispozici alepoň odkaz na modlitbu za manžele a rodiny, kterou jsme se o letošním Svátku Svaté rodiny společně modlili, a odkazy na nahrávky ranního a večerního kázání z loňska:

Chebská kázání o Svátku Svaté rodiny:

Útěk Svaté rodiny do Egypta
Zdroj obrázku: Byli Ježíš, Marie a Josef uprchlíci? (Jezuit.cz)

TŘI VDOVY aneb kázání z 32. neděle v mezidobí

Chudá vdova (vira.cz)"Tři vdovy" - kázání Petra Hrušky na nedělní evangelium (Mk 12,41-44) ze 32. neděle v mezidobí cyklu B (11. listopadu 2018):

  • 6 min. úvodní slovo a čtení evangelia
  • 18 min. kázání
  • 8 min. pozvánka na Farní dny 2018

Ke stažení zde: 32. neděle v mezidobí 2018

K přímému poslechu zde: AUDIO

Další kázání: Audioarchiv / Mulimédia

Zdroj obrázku: www.vira.cz

Učedníci království nebeského 2018

„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hospodáři,
který vynáší ze svého pokladu nové i staré“
(srov. Mt 13,52).

Níže v článku vám přinášíme ke stažení či poslechu audionahrávky volné série kázání Petra Hrušky na téma "Učedníci království nebeského" inspirovaného pastýřským listem biskupa Tomáše o mottu plzeňské diecéze pro rok 2018 (přímo k dispozici také ZDE):

motto dieceze 2018

Číst dál...

Kázání z 2. neděle adventní 2017

2. neděle adventní

Zde si můžete poslechnout úvodní zpěv Rosu nám dejte nebesa, první čtení (Iz 40,1-5.9-11), evangelium (Mk 1,1-8), kázání Petra Hrušky a závěrečné požehnání ze 2. neděle adventní (10. prosince 2017):

Kázání o téže neděli před třemi roky (2014) najdete ZDE.

Běž, běž do těch kopců!

Videomeditace k evangeliu 2. neděle postní o Proměnění Páně:

Tom Rosenthal: Run For Those Hills, Babe

Pozn.: Pokud se vám video neotevře v prohlížeči, nebo pokud nefunguje v prohlížeči zvuk, je třeba si jej stáhnout do počítače (klik pravým tlačítkem + levým na něco jako "Uložit jako...") a spustit odtamtud.

Poutní slavnost sv. Václava v Chebu - kázání & Ninive

Svatý VáclavDnešní poutní slavnost sv. Václava jsme v Chebu oslavili dopolední mší svatou v kostele sv. Václava, kde po evangeliu zaznělo kázání Richarda Poláka (audio - text) inspirující k odvážnému svědectví a evangelijnímu pokoji a na závěr bohoslužby byl pak přednesen text pastorační rady farnosti k tzv. "uprchlické krizi" (audio -  pdf text ) zvoucí všechny farníky k přispění svými doplněními, podněty, návrhy či kritikami (možno zasílat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či předat osobně či telefonicky Petru Hruškovi, Richardu Polákovi či Evě Kolafové). S částí ThChTeamu jsme si pak odpoledne zajeli do Ostrova odlovit již na Dovádění "rozdělanou" kešku Svatý Václav.

Níže jsou oba texty k dispozici jak v podobě audionahrávky, tak v podobě textové:

Kázání Richarda Poláka na Slavnost sv. Václava 2015 (Mt 16,24-27):

audio  Slavnost sv. Václava 2015 - kázání Richarda Poláka - nahrávka (1.83 MB)

pdf  Slavnost sv. Václava 2015 - kázání Richarda Poláka - text (211.49 kB)

Dokument Pastorační rady Řk farnosti Cheb k tzv. "uprchlické krizi":

audio  Slavnost sv. Václava 2015 - A mně by nemělo být líto Ninive? - nahrávka pracovní verze

pdf  Pastorační rada farnosti: A mně by nemělo být líto Ninive? - text konečné verze

Jairova dcera aneb Lovci a sběrači (kázání 13. neděle mezidobí)

Jairova dcera (Bosco point)Co mají společného lovci a sběrači s příběhem vzkříšení Jairovy dcery?

Jak je to s cílem a cestou?

A co nám mohou říci vynechávky v mešním lekcionáři? 

O tom všem a především o naší opičí lásce a Ježíšově pozvání k zásnubám si můžete poslechnout ve dvou kázáních ze 13. neděle v mezidobí.

Na ranní mši bylo kázání více zaměřeno na otce Jaira a šlo spíše do hloubky (evangelium, 16 min. kázání):

audio  13. neděle v mezidobí cyklus B (Jairova dcera) ranní mše (4.33 MB)

Na rodinné mši jsme pak více zůstali u srovnávání cílevědomých "lovců" a širokosrdcatých "sběračů" a vnímali jsme Ježíšovu osobnost harmonicky spojující obojí (evangelium, 16 min. kázání, požehnání):

audio  13. neděle v mezidobí cyklus B (Jairova dcera) rodinná mše (4.27 MB)

Fotr - taťulda - táta... (kázání na Mk 4,35-41 o Dni otců)

Rembrandt: Návrat ztraceného synaPři dnešní mši na Den otců jsme společně ve světle evangelia (Mk 4,35-41) a začátku filmu Andreje Zvjaginceva Návrat (Vozvraščenije) uvažovali o otcovství jako opoře na cestě ke zralosti. 

Z ranní mše nabízíme nahrávku úvodu k liturgii, evangelia, patnáctiminutového kázání a závěrečného požehnání:

audio  Den otců - kázání z ranní mše (4.86 MB)

Při polední rodinné mši naši rytmickou skupinku doplil Slávek Klecandr ze skupiny Oboroh, a tak jsme na naší nahrávce, i když jsme si vědomi, že není určena k prezentaci hudby, ponechali kromě mluveného slova (úvod k liturgii, úvodní filmová sekvence, čtení, evangelium, dvacetiminutové kázání a záverečné požehnání) také některé liturgické písně (vstup, Žalm 8, Otče náš, píseň k přijímání, závěr):

audio  Liturgie rodinné mše na Den otců (10.93 MB)

Farní evangelizační buňky ve světle textů 5. neděle velikonoční

Farní evangelizační buňkyKázání z 5. neděle velikonoční, která navazují na liturgické texty Sk 9,26-31; 1 Jan 3,18-24; Jan 15,1-8(9-17), se dosavadní úvahy o "milosti večeřadla" (viz Jan 20,19-31, 2. neděle velikonční; Lk 24,35-48, 3. neděle velikonoční) a naší účasti na službě Dobrého Pastýře (Jan 10,11-18, 4. neděle velikonoční) pokouší shrnout a prakticky zasadit do celku poslání ke svědectví evangelia v rámci farnosti, a to ve světle inspirací převzatých z tzv. farních evangelizačních buněk (viz také Piergiorgio Perini: Systém farních evangelizačních buněk - Základní manuál, odkud je převzat i vpravo uvedený obrázek).

Katecheze odkazují na obrázek na titulní straně květnového čísla Zpravodaje (viz také obrázek vpravo), kde najdete souhrn celé dynamiky takovýchto buněk. Ranní katecheze se ještě spíše blíží dlouhému kázání, polední je pak trochu konkrétnější a praktičtější, a také delší, a večerní je pak nejvíce informativní a dialogická, tudíž také nejdelší. ;-)

Ranní farní mše:

Kázání / katecheze (25 minut) AUDIO ke stažení:

audio  5. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (a) ráno (5.77 MB)

Polední rodinná mše:

Uvedení do liturgie a biblické textů (10 minut) + kázání / katecheze (25 minut) AUDIO ke stažení:

audio  5. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (b) poledne (8.5 MB)

 Večerní mše:

Kázání / katecheze (34 minut) AUDIO ke stažení:

audio  5. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (c) večer (7.77 MB)

 

Další články na téma farních evangelizačních buněk:

 

NOVÁ SMLOUVA aneb Poznají mě všichni - 5. neděle postní

Na reflexi o společné cestě Abraháma a Izáka na horu Moria o 2. neděli postní (viz AKEDA), úvahy o Desateru jako "chartě svobody" o 3. neděli postní (viz DEKALOG) a téma Krize jako šance o 4. neděli postní (BABYLON) nyní navazují kázání Petra Hrušky z ranní a večerní mše o 5. neděli postní (22. března 2015) na téma "života podle první a podle nové smlouvy" ve světle Jeremiášova proroctví z 31. kapitoly a z polední rodinné mše sloužené za paní Márii Malinovskou na téma "Nepadne-li pšeničné zrno do země..." (Jan 12,24). Cca dvacetiminutové (ráno a večer), resp. desetiminutové (poledne) kázání předchází nahrávka úvodu k liturgii, prvního čtení a evangelia a navazuje na ně závěrečné slovo a požehnání. Celková stopáž cca 30 min. (ráno a večer), resp. 18 min. (poledne).

Texty: Jer 31, 31-34; Jan 12, 20-33

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem...

První a Nová smlouva

Číst dál...

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.