Vize čili Kam směřujeme?

Seznam článků

Souhrn pastorační vize chebské farnosti

„Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat... Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek" (Iz 35,1-10).

Izajášova vize budoucnosti Božího lidu znamenala vidět Božíma očima prameny spodní vody a rozkvetlou poušť pod povrchem vyprahlé krajiny tehdejšího Izraele v babylonském vyhnanství. Tato vize neměla za cíl přesně popsat budoucí stav, ale spíše motivovat k cestě do Boží budoucnosti:

„Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: Buďte rozhodní, nebojte se!" (Iz 35,3-4).

Jaká vize může podobně motivovat i naši farnost k její další cestě do nejbližší budoucnosti? Jak může naše farnost vypadat přibližně v desetiletém výhledu, kdyby se nám po těchto deset let na sto procent v daných podmínkách dařilo naplňovat naše poslání?

Spolu s jinde načrtnutým posláním se dále předestřená vize má stát „kompasem" udržujícím „karavanu" naší farnosti ve správném směru a umožňujícím jí vnímat, jak a kde pod povrchem pouště se dere na povrch voda Božího požehnání a raší „nové věci":

„Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky" (Iz 43,19).

Jak tedy může za deset let vypadat naše farnost jako celek, když v daných podmínkách bude naplno žít své poslání, která bude "žít život sloužící Životu"?

Na to se snažíme odpovědět v dalších částech tohoto článku.

Dokument Pastorační vize Řk farnosti Cheb: Žít život sloužící Životu je ve formátu .pdf k tisku i prohlížení v počítači ke stažení ZDE, další související a rozvíjející texty pak ZDE.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.