Tým služebníků

Tým služebníků tvoří členové farnosti, kteří převzali nebo postupně přebírají zodpovědnosti za jednotlivé oblasti života farnosti či za konkrétní služby:

  • v oblasti slavení jsou to např. lidé zodpovědní za liturgické služby a hudbu;
  • v oblasti společenství sem patří např. vedoucí domácích skupinek či lidé zodpovídající za přípravu farního plesu, farní zabijačky či farní dovolené;
  • v oblasti svědectví sem patří např. služby spojené s přístupností kostelů a částečně i s provozem farní knihovny;
  • v oblasti pastorační spolupráce se to týká např. pastorace dětí, mládeže, rodin či seniorů;
  • v oblasti učednického růstu ke svatosti sem spadají např. různé vzdělávací služby jako je výuka náboženství či vzdělávací rozměr služby farní knihovny;
  • v oblasti diakonické služby sem patří lidé zodpovědní za služby a projekty Farní charity včetně Dobrovolnického centra, např. zodpovědní za službu návštěv nemocných a další;
  • do týmu služebníků patří i členové pastorační rady z titulu své účasti na pastýřské duchovní správě farnosti a svého poslání reflektovat službu farnosti jako celku;
  • členové ekonomické rady v oblasti materiálního správcovství
  • a nakonec také lidé zodpovědné za služby z oblasti různých podpůrných struktur či systémů, jako např. lidé zodpovědní za farní zpravodaj, farní web, farní kancelář, nástěnky apod.

Tým služebníků se schází každé dva měsíce ke společné modlitbě, informovanosti a formaci. Kromě toho se účastní dvakrát ročně celodenních formačních setkání.

ZDE jsou k dispozici kontakty na jednotlivé spolupracovníky.

ZDE najdete kontakty na členy farního týmu.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.