Dárcovství financí a času

Dárcovství - sponzorství - správcovství

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří svými příspěvky podpořili službu naší farnosti či Farní charity.

Pod odkazem Správa hlavního menu vlevo vám jsou k dispozici základní informace o způsobu správy a hospodaření farnosti.

Ekonomické dokumenty a výroční zprávy farnosti naleznete ZDE, farní charity pak ZDE.

Samostatnou stránku o možnostech podpory farní charity najdete ZDE.

Možnosti finančního příspěvku farnosti či farní charitě

1) Přispívání do pravidelných sbírek při nedělním slavení eucharistie v našich kostelích

2) Příspěvek do určených kasiček (kostel sv. Mikuláše, sv. Václava, sv. Michaela, Maria Loreto)

3) Složení příležitostného hotovostního daru ve farní kanceláři

4) Jednorázový či pravidelný bezhotovostní převod na účet farnosti či charity (pravidelný každoměsíční převod z účtu na účet je vhodnou alternativou ke každotýdennímu příspěvku do nedělní sbírky, která nám usnadňuje finanční plánování):

  • Řk farnost Cheb: ČSp, č. účtu 781 704 309 / 0800
  • Farní charita Cheb: Pošt. spoř., č. účtu 220 699 597 / 0300
  • jako variabilní symbol uveďte prosím své r. č. bez čísla, které je za lomítkem
  • pokud byste chtěli dar směřovat na konkrétní účel, uveďte jej, prosíme, ve zprávě pro příjemce

V případě využití možností č. 3 a 4 vám může být v kanceláři farnosti na požádání vystavena darovací listina, kterou můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu.

Další možnosti podpory farnosti a farní charity

Jsme samozřejmě vděčni za každý finanční příspěvek, avšak finanční spoluúčast není jedinou formou, jak se lze podílet na poslání naší farnosti.

Velkou pomocí může být darování různého spotřebního materiálu, zboží, ošacení, nářadí či potravin - na konkrétní podobě či vhodnosti takovýchto darů se, prosíme, předem dohodněte ve farní kanceláři.

Nejosobnější formou účasti na poslání farnosti je však samozřejmě vlastní spolupráce na základě vašich osobních darů a schopností a darování vašeho času pro jakékoli farní či charitní služby, včetně vašeho vlastního života sloužícího životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte.

FCH_Charita_CR_barevO různých možnostech této osobní spolupráce se můžete více dozvědět ZDE nebo na stránkách našeho dobrovolnického centra.

Podrobnosti o možnostech přímé podpory služby Farní charity Cheb najdete ZDE.

Děkujeme!

Děkujeme za Váš příspěvek a těšíme se případně někdy na viděnou v naší farnosti!

P. Petr Hruška

farář Řk farnosti Cheb

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Přihlášení

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.