Obyvatelstvo naší farnosti

 

Příslušníci naší farní obce nejsou nějací exoti žijící někde na měsíci. Jsou to (alespoň povětšinou) zcela běžní lidé, možná vyznávající dnes už ne tak běžné životní hodnoty. Cítí se však být povoláni žít s lidmi (a na základě darů, kterých se jim dostalo, i pro lidi) žijící na území naší farnosti.

Na tomto místě proto uvádíme pár statistických údajů o místních obyvatelích (zdroj: Český statistický úřad). Pro další údaje doporučujeme heslo Okres Cheb ve Wikipedii.

Obyvatelstvo podle věku

Na území farnosti žije (podle sčítání z r. 2001) přes 35.000 obyvatel, z toho:

 
 • 23% dětí a mládeže (do 20 let),

 
 • 32% mladých dospělých (20 až 40 let),

 
 • 29% středního věku (40 až 60 let) a

 
 • 16% věku seniorského (nad 60 let).

Průměrný věk je zde 37,4 roku.

Obyvatelstvo podle vyznání

Jako „věřící“ se deklarovalo 18,7% obyvatel žijících na území farnosti, z toho:

 
 • přes 70% uvedlo, že je „bez vyznání“

 
 • 14,3% se přihlásilo k vyznání římskokatolickému

 
 • kolem 0,5% k vyznání českobratrskému evangelickému

 
 • kolem 0,5% k vyznání československému-husitskému

 
 • kolem 0,5% k vyznání pravoslavnému,

 
 • 0,3% se považuje za jehovisty

 
 • 2,6% se přihlásilo k "jiným vyznáním "

Obyvatelstvo katolického vyznání

Na území farnosti žije (podle sčítání z r. 2001) kolem 5.000 katolíků (tj. 14,3%):

 
 • mezi seniory nad 60 let je katolíků kolem 45% (přes 2,5 tis.)

 
 • mezi padesátníky kolem 25% (kolem 1,2 tis.)

 
 • mezi čtyřicátníky 12% (kolem 600)

 
 • mezi mladými dospělými do 30 let je jich 8% (necelých 500)

 
 • mezi mládeží 7% (asi 170)

 
 • mezi dětmi do 15 let něco přes 6% (kolem 360)

Co se týče územního rozložení katolického vyznání:

 
 • největší procento katolíků žije v Okrouhlé (28,2%), pak

 
 • v Odravě (22,2%)

 
 • v Milíkově (21,1%)

 
 • v Dolním Žandově (19,7%)

 
 • v Lipové (14,8%)

 
 • v Chebu (13,9%)

 
 • v Tuřanech (11,9%)

 
 • v Pomezí (9,5%)

Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelé žijící na území farnosti podle národnosti:

 
 • velká většina obyvatel je české národnosti (86,6%)

 
 • žije zde početná menšina národnosti slovenské (4,2%)

 
 • stejně jako národnosti vietnamské (4,2%)

 
 • nezanedbatelné je i procento národnosti německé (1,2%)

 
 • k romské národnosti se přihlásilo nejspíše méně než je skutečnost (0,3%)

 
 • kolem stovky je zde lidí národnosti ukrajinské (0,3%),

 
 • ještě méně pak národností jiných (0,2%)

Další sociální charakteristiky obyvatelstva

 • Studujících na území farnosti bydlí přes 16% (za studiem VŠ, někdy i SŠ jich hodně dojíždí do Plzně, Prahy či K. Varů), zaměstnaných téměř 50% (část také dojíždějících), nezaměstnaných 5,4% a nepracujících důchodců 18%.
 • Většina obyvatelstva farnosti žije v bytech, 1,8% v zařízeních a 1,3% mimo byty a zařízení (z toho kolem 300 mužů a 200 žen).
 • Co se týče vzdělanosti 35% obyvatel žijících na území farnosti je vyučených nebo má střední vzdělání bez maturity, kolem 25% má základní ukončené či neukončené, stejně tolik má úplné střední s maturitou, přičemž vyšší odborné či vysokoškolské má kolem 10% obyvatel; ekonomicky aktivních je zde téměř 55% obyvatelstva.
 • Kolem 40% zde žije svobodných, asi stejně tolik žijících v manželství, 11% rozvedených a 6,5% ovdovělých.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.