SVĚDECTVÍ aneb evangelizace a kultura

SVĚDECTVÍ evangelia či zprostředkovávání dialogu evangelia a dnešní kultury je třetím klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu se SLAVENÍM liturgie a diakonickou SLUŽBOU).

Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium" (Mk 16,15).

Smyslem této části našeho poslání je:

  • členům farní obce vytvářet prostor pro čerpání ze zvěsti Kristova evangelia ve všech oblastech života (osobního, profesního i občanského), a vyzbrojovat je k tomu, aby mohli osobně i společně, citlivě, srozumitelně a situaci přiměřeně
  • všem lidem svědčit o daru Kristova života a o hodnotě, radosti, naději a spáse člověka a celého stvoření v Kristu.

V životě farnosti se tato část poslání realizuje především skrze:

Vnitřním předpokladem autentického SVĚDECTVÍ je pak především trvalý růst farní obce ke SVATOSTI.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.