SVATOST aneb učednictví a katecheze

Růst farní obce ke SVATOSTI a schopnst trvalého učení se v osobní i intelektuální rovině je třetí nezbytnou charakteristikou vnitřního života farní obce (spolu s prohlubováním SPOLEČENSTVÍ a schopností SPOLUPRÁCE).

Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce" (Mt 11,29).

Tato charakteristika farní obce znamená především toto:

  • členové farní obce se snaží (především skrze osobní modlitbu, doprovázení, uvedení do víry, vyučování, katechezi, vzdělávání a duchovní formaci) POSVĚCOVAT ŽIVOT v těle Kristově
  • a i s dalšími zájemci tak žít ze zdravých pramenů spirituality, odkrývat smysl života a pomáhat k osobní zralosti.

V životě farnosti se tato část poslání realizuje především skrze:

Růst ke SVATOSTI a učednická otevřenost a ochota k formaci ve farní obci napomáhá především rozvíjení schopnosti SVĚDECTVÍ evangelia a sdílení víry s ostatními lidmi.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.