SPRÁVCOVSTVÍ aneb finance a majetek

pdf  Blahoslavení dělící se: Koncepce správcovství Řk farnosti Cheb (1.46 MB)

SPRÁVCOVSTVÍ materiálních statků farnosti je (spolu s její duchovní SPRÁVOU a pružnými organizačními STRUKTURAMI) jedním z pomocných nástrojů, které mají podporovat schopnost naší farnosti ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU v těchto oblastech:

SLAVENÍ, SLUŽBA, SVĚDECTVÍ

SPOLEČENSTVÍ, SVATOST, SPOLUPRÁCE

Správcovství neboli správu materiálních prostředků k životu a službě chápeme jako

  • štědré
  • solidární
  • efektivní
  • transparentní
  • vykazatelné
  • zodpovědné

hospodaření celé farní obce (jednotlivců, rodin i celého společenství) s materiálními a finančními prostředky jim Bohem svěřenými do správy za účelem účinné podpory poslání farnosti (tj. rozvoje výše zmíněných tří hlavních úkolů a tří základních rysů života farní obce), které přispívá k tomu aby ve farnosti byly dobře SPRAVOVÁNY PROSTŘEDKY K ŽIVOTU.

V životě farnosti je tento nástroj používán především takto:

Koncepci správcovství materiálních statků farnosti s názvem "Blahoslavení dělící se" je možné stáhnout ZDE.

Komentář této koncepce formou rozhovoru mezi Jiřím Zajícem a Petrem Hruškou nazvaný "Finanční valčík chebské farnosti" najdete ZDE, ve formátu .pdf si jej také můžete stáhnout ZDE.

Za hospodárné a efektivní správcovství majetku ve farnosti je spolu s farářem zodpovědná Ekonomická rada farnosti.

SEM se můžete podívat na některé další ekonomické dokumenty farnosti, ZDE si pak můžete stáhnout inspirativní studii Charlese Zecha o osobním učednickém správcovství ve farnosti "Tudy vede cesta". 

pdf  Zech, Charles E.: Tudy vede cesta... aneb Rozvoj správcovství ve farnosti (421.26 kB)

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.