Naše historie

Seznam článků

 
Daniel Ladman: Cesta

„Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil" (Dt 15,15; srov. 5,15; 24,18; 24,22).

K identitě Božího lidu vždy patřila „vzpomínka" (která v přítomnosti činila živou minulost) jak na nezaslouženost vyvolení a vykoupení Bohem uprostřed hříšné i slavné historie Izraele.

Proto i k vědomí identity naší farnosti samozřejmě také patří vědomí, odkud přicházíme, uvědomění si alespoň těch nejhlubších pozitivních i negativních stop, které jsou často ještě i dnes patrné na vrásčité a přesto stále mladé tváři naší farnosti, a připomenutí si Boží věrnosti na všech těchto cestách. Následujících několik odstavců má k tomuto hlubšímu vědomí napomoci.

Celý dokument Historická paměť Řk farnosti Cheb: "Pamatuj, že jsi byl otrokem..." v .pdf formátu je možné stáhnout ZDE.

Ilustrace k tomuto článku: Daniel Ladman - Pexeso

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.